Didier Reynders over de zitting van de Veiligheidsraad over de Grote Meren

Datum: 26 juli 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden met het initiatief van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry om een ​​zitting van de VN Veiligheidsraad bijeen te roepen op 25 juli. Deze bijzondere zitting bespreekt op hoog niveau de situatie in de Democratische Republiek Congo en in de de Grote Meren.

België werd uitgenodigd om deel te nemen aan dit debat. Ook waren een aantal ministers uit de regio, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de voorzitter van de Wereldbank en de speciale gezant voor de Grote Meren Mary Robinson, aanwezig.

Deze bijeenkomst leidde tot de goedkeuring van een verklaring. Hierin wordt de steun van de internationale gemeenschap bevestigd voor de raamovereenkomst voor vrede, veiligheid en ontwikkeling, voor de oprichting van de interventiebrigade van de MONUSCO en voor de  persoonlijke diplomatieke betrokkenheid van mevrouw Robinson. Didier Reynders onderstreepte het reeds een paar dagen geleden in een persbericht: de recente hervatting van de gevechten rond Goma bevestigt de noodzaak om een einde te maken aan het geweld van de gewapende groepen in de Kivu streek.

In zijn verklaring veroordeelt de Veiligheidsraad  het hernieuwde geweld van M23 en eist ze de ontmanteling en ontwapening ervan. Ook de andere gewapende groeperingen zoals de FDLR (“Forces Démocratiques de Libération du Rwanda”), de ADF-Nalu en Mai-Mai moeten ontwapend en ontmanteld worden. Verschillende deelnemers aan deze bijeenkomst op hoog niveau, waaronder ook België, riepen op om externe steun aan deze gewapende groepen te stoppen zodat het geweld en de verschrikkelijke misbruiken tegen burgers wordt beëindigd.

Over twee weken zal Didier Reynders de Democratische Republiek Congo bezoeken en zal hij deze punten bespreken met de Congolese autoriteiten. Hij zal nadien doorreizen naar Nairobi, voor de volgende top van de Internationale Conferentie voor de Grote Meren op het einde van deze maand.

Hier vindt u de tussenkomst van België tijdens deze bijzondere zitting:
http://diplomatie.belgium.be/en/binaries/130725_Statement_FDC_for_SC_debate_Great_Lakes_tcm312-228613.pdfNo label found for: as_externallink.alttag