Minister Reynders ontmoet Burundese overheid in Brussel

Datum: 09 juli 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ontmoette vandaag de tweede vicepresident van Burundi, Gervais Rufyikiri, en de Burundese minister van Buitenlandse Zaken Laurent Kavakure in het Egmontpaleis in Brussel.

De tweede vicepresident en de minister van Buitenlandse Zaken wilden aan de Belgische overheid en aan de publieke opinie de werking van de mediawet van 4 juni uitleggen. Minister Reynders is tevreden over deze transparantie. Dit initiatief volgt op het onderhoud dat Didier Reynders had met zijn Burundese collega in Addis Abeba op 26 mei tijdens de top van de Afrikaanse Unie. Minister Reynders herhaalde dat hij bezorgd is over de beperkingen die de toepassing van de nieuwe mediawet op de persvrijheid kan hebben. Tijdens het gesprek kwamen nog andere wetgevende projecten over burgerrechten en politieke rechten in Burundi aan bod.

Er werd ook over de problemen van het economisch bestuur en van de macro-economische stabiliteit in Burundi gesproken. De tweede vicepresident informeerde minister Reynders over de voorbereidingen voor de eerste sectorale post-Genève-conferentie, die op 15 en 16 juli in Bujumbura wordt gehouden. Hij nodigde minister Reynders uit om daaraan deel te nemen. Didier Reynders drong er bij de Burundese overheid op aan om de hervormingen uit te voeren die door het IMF werden aanbevolen om de fiscale situatie van het land te versterken. Hij vroeg ook om de structurele hervormingen te versnellen.

De ministers en de tweede vicepresident bespraken de ontwikkelingssamenwerking met Burundi naar aanleiding van de bijzondere vergadering van het partnercomité. Daarbij kwam vooral de uitvoering van de "nationale strategie voor goed bestuur en de strijd tegen corruptie" door de Burundese overheid aan bod.

Ten slotte overliepen de gesprekspartners de regionale situatie. Minister Reynders benadrukte het belang van het akkoord van Addis Abeba, van regionale integratie en van de dialoog om een einde te maken aan de weerkerende crisissen in de regio.