Herdenking Eerste Wereldoorlog in België via partnerschap tussen federale overheid en deelstaten, ook internationaal

Datum: 18 juni 2013

Op minder dan een jaar voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België organiseerde het Belgische coördinatiecomité voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog (dat uit vertegenwoordigers van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten is samengesteld) vandaag een tweede briefing voor de ambassades in Brussel. De samenkomst had twee doelen: mensen voor de herdenking mobiliseren en een overzicht geven van de initiatieven die de overheden in België plannen.

De Eerste Wereldoorlog heeft de geschiedenis ingrijpend veranderd. België speelde door het verzet van zijn soldaten, maar ook door de offers van de burgers een centrale rol in dit wereldconflict.

Bovenop de herdenking is het de bedoeling van het Belgische coördinatiecomité om een boodschap van vrede en solidariteit te blijven uitdragen. Zo blijft de herinnering levendig, ook voor de nieuwe generaties.

Tijdens de bijeenkomst vandaag werd de organisatie van de herdenking in België uit de doeken gedaan. Daarna werd toelichting gegeven over de drie plechtigheden met internationale uitstraling, die de federale regering zal organiseren. De herdenking op 4 augustus 2014 in Luik stelt het verzet tegen de invasie van België en de gruweldaden tegen de bevolking centraal. De herdenking op 28 oktober in Ieper en Nieuwpoort draait rond de vastberadenheid om voor de onafhankelijkheid van het laatste stuk niet-bezet België te vechten. Ook de onderwaterzetting van de IJzervlakte wordt daarbij herdacht. Voorts zal plechtige hulde worden gebracht aan de Koning-Soldaat Albert I. De herdenking op 11 november 2018 in Brussel gaat over het einde van de oorlog, de terugkeer van vrede en democratie en de heropbouw.

De Duitstalige gemeenschap, het Brussels gewest, de Franse gemeenschap, het Waals gewest en de Vlaamse gemeenschap stelden elk hun initiatieven en activiteiten voor, rond onderwijs, cultuur, onroerend erfgoed, toerisme, wetenschap en kunst.

Het Belgische coördinatiecomité zal zijn steun geven en deelnemen aan bepaalde internationale herdenkingsplechtigheden van gebeurtenissen die tekenend waren voor dit eerste conflict op wereldschaal.

De verschillende overheden in België staan samen in voor de voorbereidingen van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De samenwerking gebeurt via het Belgische coördinatiecomité, dat regelmatig vergadert.

Al deze info is terug te vinden op de volgende websites: