Reactie op artikel in La Libre Belgique over vertrek van twee jongeren naar Syrië

Datum: 12 juni 2013

Naar aanleiding van een artikel vandaag in La Libre Belgique, met een open brief van de moeders van twee jongeren die naar Syrië zijn vertrokken, wil vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de volgende verduidelijkingen maken.

De timing die La Libre Belgique weergeeft, is correct. De moeder van Ismail heeft pas op 9 april contact opgenomen met Buitenlandse Zaken. Hoewel zij weigerde zijn naam en leeftijd te geven, kon hij worden geïdentificeerd door de gegevens van zijn moeder in het rijksregister. Onze ambassade in Ankara werd vervolgens op de hoogte gebracht. Buitenlandse Zaken werd pas op 25 april op de hoogte gebracht van de verdwijning van Bilal door de advocaat van de familie. De ambassade werd dan ook onmiddellijk op de hoogte gebracht. In de twee gevallen was het te laat om in te grijpen, omdat de twee jongeren de Syrische grens op 8 april overstaken.

In tegenstelling tot wat in de open brief van de moeders wordt beweerd, werd er geen rechtstreekse brief naar de minister gestuurd door de ouders van deze twee jongeren. Er werden wel brieven en e-mails uitgewisseld met de juridische adviseurs van de twee families. Deze uitwisselingen hebben geleid tot gesprekken met de ouders op het departement Buitenlandse Zaken, bijgestaan door hun advocaten, die er achteraf positief over waren.