8 maart, Internationale Dag van de Vrouw: Didier Reynders over zijn inzet

Datum: 07 maart 2013


Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrouw op vrijdag 8 maart legt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de nadruk op zijn inzet en die van het departement Buitenlandse Zaken voor de bevordering en bescherming van vrouwenrechten. België blijft strijden tegen elke vorm van discriminatie en geweld tegen vrouwen, zowel in het buitenlandse beleid van België als in het personeelsbeleid van het Departement.

Internationale actie

De minister wees er vorige week tijdens de Mensenrechtenraad in Genève nog op: Ons land blijft een actief lid van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen, die momenteel op geweld tegen vrouwen gericht is. België veroordeelt dit geweld in al zijn vormen en eist nultolerantie. Geweld tegen vrouwen tast de fundamentele mensenrechten aan.

Elke dag worden vrouwen in conflictgebieden het slachtoffer van afschuwelijk seksueel geweld. Geweld dat vaak taboe is en verborgen en ongestraft blijft. We moeten deze vrouwen beschermen. Ook het preventie- en post-conflictbeleid moet op dit probleem inspelen. België steunt volop voorvechters van vrouwenrechten, zoals de Congolese dokter Denis Mukwege van het ziekenhuis in Panzi. Didier Reynders is bezorgd over de situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo, waar ernstige schendingen van de mensenrechten, zoals seksueel geweld, voortduren.

Ons land onderschreef resolutie 1325 van de Veiligheidsraad en ontwikkelde in 2009 een eerste nationaal actieplan om deze resolutie uit te voeren. Een tweede nationaal actieplan "Vrouwen, vrede en veiligheid" wordt voorbereid. Het richt zich op bescherming en deelname van vrouwen bij heropbouw en vredeshandhaving.
 
Buitenlandse Zaken
 
Rekening houdend met de specifieke externe loopbaan op Buitenlandse Zaken is het voor de minister belangrijk om naar een beter evenwicht te streven tussen mannen en vrouwen binnen het Departement. Het personeelsbeleid werd aangepast om gezin en werk beter te combineren. Er werd ook een werkgroep opgericht om extra maatregelen voor te stellen. Voorts organiseerde het departement een audit om in Buitenlandse Zaken een evenwicht tussen vrouwen en mannen na te streven.

Tot slot heeft de FOD Buitenlandse Zaken ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrouw voor de eerste keer een film gemaakt. Deze film geeft een stem aan vrouwen die op het departement werken: http://vimeopro.com/user13888689/corporate-identity/video/61004033No label found for: as_externallink.alttag