Alle Belgische ambassades en consulaten leveren het nieuwe biometrische paspoort af

Datum: 01 maart 2013

Vanaf vandaag 1 maart bevatten alle paspoorten afgeleverd door onze ambassades en consulaten in het buitenland de vingerafdrukken van hun houder. Alle Belgen die in het buitenland wonen, moeten zich persoonlijk naar hun ambassade of consulaat begeven wanneer ze een nieuw paspoort nodig hebben.

Andere mogelijkheden om de Belgen in het buitenland tegemoet te komen

De oude procedure (paspoorten zonder vingerafdruk) liet de Belgen in het buitenland toe hun aanvraag per post over te maken. Deze wijziging is dus belangrijk voor hen.

De FOD Buitenlandse Zaken is zich bewust van eventueel ongemak en heeft meerdere oplossingen voorzien om de procedure voor de Belgen in het buitenland te vergemakkelijken:

  • Een veertigtal posten heeft een "mobiele kit" ontvangen, een soort valiesje dat al het materiaal bevat dat noodzakelijk is voor de registratie van een paspoortaanvraag. De consuls kunnen zo periodiek bezoeken organiseren in regio’s die ver verwijderd zijn van hun post en waar veel Belgen wonen.
  • Belgen in het buitenland kunnen hun nieuwe paspoort elders aanvragen, bijvoorbeeld in een andere diplomatieke of consulaire post dan deze waar ze ingeschreven zijn en die dichter bij hun woonplaats ligt, of waarheen ze zich begeven om andere redenen (toerisme, in zakelijk verband…). Ze kunnen zich eveneens tot een Belgisch provinciebestuur richten ter gelegenheid van een terugkeer naar België.
  • Binnen korte tijd kan men vingerafdrukken, foto en handtekening laten registreren lang vóór de aanvraag van een nieuw paspoort, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een bezoek aan de stad waar zijn/haar ambassade of consulaat zich bevindt. 

Een progressieve uitrol ten behoeve van de kennisgeving

Met 117 posten die moesten uitgerust worden en meer dan 380.000 Belgen om te informeren, heeft de FOD Buitenlandse Zaken gekozen voor een geleidelijke invoering van de nieuwe procedure voor de paspoortaanvraag. Zo begon het merendeel van de posten het nieuwe biometrische paspoort af te leveren tussen juni 2011 en december 2012. Vandaag is het de ambassade in Kingston (Jamaica), sinds kort gevestigd in nieuwe lokalen, de laatste post die de rangen vervoegt en zo het lange proces van de overgang naar de biometrie in de Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland afsluit.

En in België?

Momenteel voert de FOD Buitenlandse Zaken – in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken – een "pre-piloot"-fase in Sint-Pieters-Woluwe die zo de eerste Belgische gemeente is waar nieuwe paspoorten met vingerafdruk afgegeven worden. In de loop van het eerste semester zullen een tiental andere gemeenten geleidelijk als pilootgemeente aan het proces deelnemen. Het nieuwe biometrische paspoort zou zo de totaliteit van de gemeenten moeten omvatten in de loop van het tweede semester van 2013.

Alle paspoorten zonder vingerafdruk die tot dat ogenblik afgegeven werden blijven uiteraard zonder beperking wettig voor de gehele duur van hun geldigheidsperiode.

Voor meer informatie:
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/biometrie/No label found for: as_externallink.alttag