België wordt gehoord: 49 staten doen in Genève oproep voor toegang tot gezondheidszorg in Syrië

Datum: 19 februari 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden dat 49 staten vandaag tijdens het Syrian Humanitarian Forum in Genève een oproep hebben gedaan voor toegang tot gezondheidszorg in Syrië. Ook voor humanitaire organisaties is dit een prioriteit. De feiten zijn alarmerend: volgens de VN werd 55% van de ziekenhuizen verwoest en is meer dan een derde onbruikbaar gemaakt. Meer dan twee derde van de ziekenwagens in het land is beschadigd. Er worden ook ziekenwagens voor militaire doeleinden gebruikt. Bovendien wordt het medische personeel verhinderd om te werken en worden patiënten bedreigd.

Al maanden zetten Didier Reynders en de Belgische diplomatie zich in om lidstaten voor dit onderwerp gevoelig te maken, zowel tijdens bilaterale contacten als in internationale fora. Ondanks de impasse in Syrië wil de minister de situatie voor het Syrische volk verbeteren. De Europese Unie riep in verschillende verklaringen op om het internationale humanitaire recht inzake gezondheidszorg te respecteren. Deze inspanningen leidden tot de oprichting van een groep van landen die deze bezorgdheid delen en die besloten om samen te werken om het initiatief te promoten. De gezamenlijke verklaring is het resultaat van dezereeks diplomatieke initiatieven.
 
De gezamenlijke verklaring in Genève roept de partijen in het conflict op om het internationale humanitaire recht na te leven door toegang tot gezondheidszorg in Syrië te waarborgen en door het humanitaire werk te vergemakkelijken. Het doel is de strijdende partijen eraan te herinneren dat zij personeel, voorzieningen en medische voertuigen moeten beschermen en dat ze voor humanitaire toegang in het hele land moeten zorgen. Tegelijkertijd moet de internationale gemeenschap haar invloed bij de partijen gebruiken, zodat zij hun verplichtingen nakomen en de medische en humanitaire hulpverlening in Syrië beschermen.

Dit is de eerste transregionale tekst over dit onderwerp die in het Syrian Humanitarian Forum werd uitgegeven. De verklaring van de ambassadeur van België werd door 49 staten uit de 5 continenten ondersteund.

Minister Reynders hoopt dat alle partijen aan deze oproep gevolg zullen geven en dat de situatie voor de Syriërs zal verbeteren. Want na 23 maanden van bloedig en gewelddadig conflict hebben de Syriërs meer dan ooit dringend medische zorg nodig.
 
Gezamenlijke verklaring:
http://diplomatie.belgium.be/en/Newsroom/news/press_releases/foreign_affairs/2013/02/ni_190213_syrianforum.jsp?referer=tcm:312-213428-64No label found for: as_externallink.alttag