2013, Internationaal Jaar voor de Watersamenwerking

Datum: 17 januari 2013

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het jaar 2013 uitgeroepen tot "Internationaal Jaar voor de Watersamenwerking". Hiervoor heeft de VN-Water de UNESCO officieel aangesteld om de voorbereidingen voor dit jaar te treffen, meer bepaald vanwege de multidisciplinaire aanpak van de organisatie die tegelijk bevoegd is voor natuur- en sociale wetenschappen, onderwijs, cultuur en communicatie.

Het Internationaal Jaar heeft tot doel iedereen bewust te maken van de mogelijkheden om op het gebied van waterbeheer samen te werken en van de uitdagingen ter zake, rekening houdend met de almaar toenemende vraag naar toegang tot water, verdeling van de hulpbronnen en watervoorziening. Dit jaar staan de succesverhalen centraal van een goede samenwerking op het gebied van waterbeheer.

Het hele jaar door en meer bepaald naar aanleiding van de Wereldwaterdag op 22 maart 2013, worden feestelijkheden en evenementen georganiseerd in de hoofdzetel van de UNESCO in Parijs maar ook wereldwijd. In België worden ook sensibiliseringsacties op touw gezet door de actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Dit Internationaal Jaar maakt deel uit van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationaal Decennium "Water for life 2005-2015" dat iedereen ertoe wil aanzetten inspanningen te doen om tegen 2015 de internationale verbintenissen op watergebied en inzake watervraagstukken na te leven, en in het bijzonder toe te zien op de deelname van vrouwen aan dit proces.

Case Study "Duurzame toegang tot water voor de landbouw" (Bron: BTC)
www.btcctb.org/nl/casestudy/duurzame-toegang-tot-water-voor-landbouwNo label found for: as_externallink.alttag

Online:

Contact:

  • Contactpersoon voor interviews met Paul Magnette, Minister van Ontwikkelingssamenwerking:
    Tineke SONCK, woordvoerder: tineke.sonck@diplobel.fed.be - GSM 0473 96 73 51
  • Contactpersoon voor het aanvragen van interviews in het Departement:
    Michel MALHERBE, woordvoerder: michel.malherbe@diplobel.fed.be - GSM 0477 403 212

2013, Internationaal Jaar voor de Watersamenwerking

Copyright afbeelding: www.unwater.orgNo label found for: as_externallink.alttag