Kamer stemt Wet op Ontwikkelingssamenwerking

Datum: 20 december 2012

Vandaag werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp van minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette gestemd dat de wet van 25 mei 1999 over de Belgische internationale samenwerking moderniseert. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zal daarmee niet alleen doeltreffender worden, maar ook beter het hoofd kunnen bieden aan de nieuwe uitdagingen waarmee de ontwikkelingssamenwerking vandaag geconfronteerd wordt.

De noodzaak om de wet te moderniseren bleek de afgelopen jaren duidelijk in de hoorzittingen in de parlementaire commissies, de Staten-Generaal van de Ontwikkelingssamenwerking en in de evaluatie van de wet die door de Bijzonder Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking werd gemaakt. De herziening van de wet was dan ook het afgelopen jaar een van de belangrijkste werven van de ontwikkelingsminister.

De wet omvat verschillende vernieuwende elementen en beantwoordt aan de nieuwe heersende paradigma’s:

  • de Belgische officiële ontwikkelingshulp doeltreffender maken door een betere afstemming op het beleid van de ontvangende landen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling, een betere coördinatie tussen (o.a. de Europese) donoren, een meer resultaatgerichte aanpak en de uitbouw van een democratisch ontwikkelingsbeleid in die landen in samenwerking met het lokale middenveld;
  • de hulp duurzamer maken, met een geïntegreerde aanpak op het vlak van klimaatverandering en met aandacht voor de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal en milieu);
  • de beleidscoherentie ten gunste van de ontwikkelingssamenwerking versterken;
  • de Belgische Ontwikkelingssamenwerking baseren op een aanpak die gestoeld is op rechten, waarin de sociaaleconomische en culturele rechten (gezondheid, onderwijs, fatsoenlijk werk, huisvesting, voeding,…), burgerlijke en politieke rechten (discriminatie, vrije meningsuiting,…) en het recht op ontwikkeling een centrale plaats hebben.

Tijdens het debat in de Kamer verduidelijkte minister Magnette dat deze nieuwe wet een verplichting voorziet op het vlak van beleidscoherentie ten gunste van de ontwikkelingssamenwerking.

Paul Magnette: “Deze wet omvat de Belgische visie op ontwikkelingssamenwerking voor het volgende decennium. Een moderne visie gebaseerd op solidaire en progressieve principes.” Deze wet zal ook de basis vormen voor andere hervormingen die in 2013 afgerond moeten worden, zoals de herziening van het mandaat van BIO, het vierde beheerscontract met BTC en de herziening van de steunmechanismes aan ngo’s, universiteiten, steden, gemeenten, vakbonden en andere actoren van de niet gouvernementele samenwerking.