'Task force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research' wordt onder Belgisch voorzitterschap 'International Holocaust Remembrance Alliance'

Datum: 17 december 2012

Onder Belgisch Voorzitterschap namen van 10 tot 13 december in Luik 31 lidstaten, 4 waarnemende landen en een aantal internationale organisaties deel aan de plenaire zitting van de Task Force for International Cooperation on Holocaust Education Remembrance and Research (ITF).

De Burgemeester van Luik, de Minister-President van de Fédération Wallonie Bruxelles en de Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap hebben de 200 deelnemers onthaald.

Tijdens deze zitting werden een aantal belangrijke beslissingen getroffen die de werking voor de toekomst richting geven:

  • De prioriteiten voor het meerjarenwerkplan werden bevestigd: onderzoek naar de killing sites (de plaatsen van massamoorden op Joden, Roma en Sinti, buiten de concentratie-en uitroeiingskampen); de toegang tot Holocaust-relevante documenten en gegevens in publieke en private archieven; het onderzoek naar het onderwijs over de Holocaust en de organisatie van Holocaust herinneringsdagen.
  • Het personeelsbestand en middelen voor onderzoek en organisatie van conferenties werden toegekend.
  • De interacties met de werking van de bestaande werkgroepen (Academisch, Onderwijs, Musea en Memorials) en met de gespecialiseerde instituten werden versterkt.
  • Bulgarije vervoegt Portugal, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek van Macedonië als waarnemer.
  • Het budget voor de werking werd goedgekeurd (elke Lidstaat betaalt jaarlijks 30.000 euro) en het juridisch statuut kon worden geconsolideerd.
  • Na jaren deliberatie heeft de Task Force uiteindelijk ingestemd met een nieuwe en meer aangepaste naam: International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Deze naam wordt visueel ondersteund door een door Daniel Libeskind ontworpen logo.

Het Belgisch Voorzitterschap van de IHRA loopt to begin maart 2013, waarna Canada zich bereid heeft verklaard tot maart 2014 het Voorzitterschap waar te nemen.

Het Belgisch Voorzitterschap is een gemeenschappelijke onderneming van de Federale overheid (Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken) en de drie Gemeenschappen.

Voor de wetenschappelijke input wordt beroep gedaan op niet-gouvernementele en openbare, federale en gefedereerde instellingen met bevoegdheden inzake het onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen ervan.