Minister Reynders over start van handelsbesprekingen met Japan

Datum: 29 november 2012

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is tevreden met het besluit van de Raad van de Europese Unie om handelsbesprekingen met Japan te starten. Studies schatten de return van een vrijhandelsakkoord met Japan op 0,8% van het BBP van de EU. Dat kan 400.000 banen opleveren. Dit besluit bevestigt ook het engagement van de Europese Unie tegenover Azië.
 
Het mandaat dat vandaag werd goedgekeurd, geldt als werkbasis om de handelsbetrekkingen tussen de EU en Japan in evenwicht te brengen en te versterken.
 
België is van plan om deze kans te grijpen, vooral in de farmaceutische, chemische en voedselverwerkende sectoren, in transportmateriaal, medische apparatuur en in diensten. Vele sectoren van de Belgische industrie steunen deze beslissing.
 
België blijft gevoelig voor het belang van de Europese autoindustrie. Het zal de naleving van bepalingen in de sector in het oog houden.