Syrische oppositie: de Beneluxlanden zeer tevreden met het resultaat van de conferentie in Doha

Datum: 12 november 2012

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Beneluxlanden zijn zeer tevreden met het resultaat van de conferentie van de Syrische oppositie in Doha. De ministers verklaren dat de oprichting van de Syrische Nationale Coalitie een mijlpaal vormt in de vorming van een inclusieve en representatieve oppositie. "We hebben vertrouwen in het leiderschap van Moaz al-Khatib om de Syrische oppositie samen te brengen op een pad naar een vredig en democratisch Syrië, voor alle Syriërs."

De ministers benadrukten het belang van de participatie van vrouwen in de Syrische oppositie en juichen in dit opzicht de benoeming toe van mevr. Atassi als vicevoorzitter.

De Benelux heeft steeds gepleit voor de creatie van een breed platform van Syrische oppositiegroepen, als een geloofwaardig alternatief voor het regime van president Assad en om de fundamenten te leggen van een nieuw Syrië.

De Beneluxministers drukken hun hoop uit dat deze belangrijke ontwikkeling zal bijdragen tot de inspanningen van VN-Arabische Liga Vertegenwoordiger L. Brahimi om een politieke oplossing van de crisis te vinden.

Terwijl de humanitaire crisis in Syrië steeds dieper wordt, dringen de Beneluxministers er bij alle partijen op aan om het internationaal humanitair recht en de ongehinderde toegang van de bevolking tot medische voorzieningen in het bijzonder, te respecteren.