Ereconsulaat Lagos

Het Ereconsulaat is niet bevoegd voor vragen inzake de Belgische nationaliteit en ook niet voor visumaangelegenheden.