Visum voor België

 

  1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten
  5. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  6. Schengenvertegenwoordiging voor visa
  7. Contact

 
1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?

Voor een gemakkelijke en vlugge afhandeling van uw dossier worden de visumaanvragen ingediend bij het 'Visa Application Centre' (VAC). Het adres evenals alle andere inlichtingen staan vermeld op www.vfsglobal-be-ng.comNo label found for: as_externallink.alttag.

Het is ook mogelijk om uw visumaanvraag in te dienen op de Ambassade zelf. Hiervoor dient u echter vooraf een afspraak te maken en de wachttijden zijn langer dan bij het VAC. Afspraken kunnen enkel gemaakt worden via visa.abuja@diplobel.fed.be.

Houders van diplomatieke en dienstpaspoorten kunnen hun aanvraag direct bij de Ambassade indienen tijdens de normale openingsuren – zie: www.diplomatie.belgium.be/nigeriaNo label found for: as_externallink.alttag.

België behandelt geen visumaanvragen in Benin of Togo. Voor kort verblijf visa (max 90 dagen), wordt België vertegenwoordigd door de Franse Ambassade in Cotonou en Lomé (zie punt 6: Schengenvertegenwoordiging). Kort verblijf visa die een lang verblijf tot doel hebben zijn uitgesloten van deze vertegenwoordiging (bijv. visum om te huwen in België, visum om wettelijk samen te wonen in België, terugkeervisum) alsook visa voor medische behandeling. Deze aanvragen moeten worden ingediend bij het Visa Application Center in Lagos of Abuja www.vfsglobal-be-ng.comNo label found for: as_externallink.alttag.

Voor lang verblijf visa (meer dan 90 dagen), moeten aanvragers uit Benin en Togo zich eveneens richten tot het Visa Application Center in Lagos of Abuja www.vfsglobal-be-ng.comNo label found for: as_externallink.alttag.

 
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee wordt cash in Nigeriaanse Naira betaald bij het bankloket op het VAC. 

Voor een visum kort verblijf (C) bedraagt de standaard handling fee het equivalent van 60 euro te betalen in cash in Nigeriaanse naira – www.vfsglobal-be-ng.com/tourist_visafees.htmlNo label found for: as_externallink.alttag.

Voor een visum lang verblijf (D) bedraagt de standaard handling fee het equivalent van 180 euro te betalen in cash in Nigeriaanse naira – www.vfsglobal-be-ng.com/work_visafees.htmlNo label found for: as_externallink.alttag.

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrageNo label found for: as_externallink.alttag gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag.  Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te worden op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage.

In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen van toepassing op de standaardtarieven van 60 euro voor een C visum en 180 euro voor een D visum. U kan alle nuttige informatie in dit verband nalezen op de website van de Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag.

Indien de aanvraag ingediend wordt via een externe dienstverlener (VAC), dient daarvoor een service fee betaald te worden. Personen die vrijgesteld zijn van de handling fee, worden niet vrijgesteld van het betalen van deze service fee.

Voor meer informatie met betrekking tot de service fee zie www.vfsglobal-be-ng.comNo label found for: as_externallink.alttag. De VAC’s bieden ook een aantal bijkomende optionele diensten aan zoals sms- en verzendingsdiensten.

 
3. Welke documenten moet u voorleggen?

U vindt het visumaanvraagformulier en alle voorwaarden terug op de website van de Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag van de FOD Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde Belgische instantie voor de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Het visumaanvraagformulier alsook de lijsten van vereiste documenten specifiek voor Nigeria, Benin en Togo vindt u terug op de website van het VAC: www.vfsglobal-be-ng.comNo label found for: as_externallink.alttag.

 
Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

U kan de algemene informatie over de voor te leggen documenten voor visa kort verblijf terugvinden op de website van de Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag.

 
Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden (behalve kinderen jonger dan 12 jaar) om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese UnieNo label found for: as_externallink.alttag.

 
Visum lang verblijf (=meer dan 90 dagen)

U kan de algemene informatie over de voor te leggen documenten voor visa lang verblijf terugvinden op de website van de Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag.

De afname van biometrie (vingerafdrukken en foto) voor visumaanvragen van studenten is verplicht.

Er zijn 2 categorieën studenten die geen biometrische gegevens moeten laten afnemen:

  • studenten met een beurs van de Belgische staat
  • studenten die deelnemen aan een uitwisselingsprogramma of gebruik maken van interuniversitaire mobiliteit

 
4. Uitleg over specifieke (lokale) documenten 

U kan een medisch attestNo label found for: as_externallink.alttag bekomen via een van de door de Ambassade erkende artsen. Gelieve hierNo label found for: as_externallink.alttag te klikken om de lijst te verkrijgen.

 
5. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag  

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade u het referentienummer van uw dossier mee. Indien de aanvraag ingediend wordt via een externe dienstverlener (outsourcing), kan u dit nummer bekomen door te mailen naar visa.abuja@diplobel.fed.be. Vanaf dit ogenblik is de Dienst Vreemdelingenzaken het enige aanspreekpunt voor de opvolging van de stand van zaken van uw visumaanvraag. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan (Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel, T: +32.2.793.80.00, infodesk@ibz.fgov.be). U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst VreemdelingenzakenNo label found for: as_externallink.alttag.

De Belgische Ambassade zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag. 

 
6. Schengenvertegenwoordiging

In Nigeria vertegenwoordigt België Estland, Litouwen, Luxemburg en Nederland (enkel voor het noordelijke landsgedeelte van Nigeria - www.vfsglobal-be-ng.com/applyforvisa.htmlNo label found for: as_externallink.alttag) voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen).

In Nigeria vertegenwoordigt België Luxemburg voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

In Benin wordt België vertegenwoordigd door de Ambassade van Frankrijk in Cotonou voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (behalve voor bepaalde types van visa zoals visum om te huwen in België, visum om wettelijk samen te wonen in België, terugkeervisum, visum voor medische behandeling). Voor meer informatie zie www.ambafrance-bj.org/Besoin-d-un-visaNo label found for: as_externallink.alttag.

In Togo wordt België vertegenwoordigd door de Ambassade van Frankrijk in Lomé voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (behalve voor bepaalde types van visa zoals visum om te huwen in België, visum om wettelijk samen te wonen in België, terugkeervisum, visum voor medische behandeling). Voor meer informatie zie www.ambafrance-tg.org/visa-court-sejour-Schengen-moinsNo label found for: as_externallink.alttag.

 
7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via visa.abuja@diplobel.fed.be of +234 806 979 22 33 (tussen 09:00 en 10:00).