Notariële akten in een ambassade of een consulaat

Sinds 01.07.2008 bestaat op deze FOD  er een gecentraliseerd ontvangstsysteem voor ontwerpen van notariële akten.
Dit systeem  stelt de notarissen in staat hun ontwerpen van akten, evenals hun praktische vragen  naar één electronisch adres over te maken, en staat borg voor een centraal beheer en een betere leesbaarheid van de procedures.  Dit betekent een aanzienlijke tijdswinst voor alle betrokken partijen.
notaribox@diplobel.fed.be