Werkwijze voor de inschrijving


Om ingeschreven te kunnen worden in de bevolkingsregisters van het Belgische beroepsconsulaat moet u aan drie voorwaarden voldoen:

  • U moet Belg zijn
  • U mag niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
  • U moet bewijzen dat u uw gewone hoofdverblijfplaats in het consulair ressort van het Belgische beroepsconsulaat heeft.

Minderjarigen moeten nog aan een vierde voorwaarde voldoen: zij moeten ingeschreven worden in dezelfde registers dan daar waar één van de ouders ingeschreven is.

Belgen die niet aan deze voorwaarden voldoen, maar toch voor langere duur in het buitenland verblijven, kunnen wel hun aanwezigheid aan het Belgische beroepsconsulaat melden, maar zullen niet van dezelfde dienstverlening kunnen genieten als "ingeschreven" Belgen.

U zult aan de hand van een aantal documenten moeten bewijzen dat u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.

Het Belgische beroepsconsulaat zal u inschrijven op basis van een bewijs dat u niet meer in een Belgische gemeente ingeschreven bent. Van uw Belgische gemeente ontvangt u, wanneer u zich daar laat uitschrijven via het formulier Schrapping uit de bevolkingsregisters gemeente (PDF, 5.56 Kb), een formulier Model 8 als bewijs van uw uitschrijving.

Als u reeds in het buitenland bent, kan u uw schrapping uit het bevolkingsregister van de gemeente vragen per brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. In principe zult u aan deze brief een bewijs van uw vestiging in het buitenland moeten toevoegen (attest van de lokale autoriteiten, kopie van de lokale verblijfsvergunning enz.).

Indien u van een ander land komt en daar ingeschreven bent op een Belgische beroepspost, dan beschikt u niet over een 'model 8'. In dat geval neemt het Belgische beroepsconsulaat contact op met het consulair bureau van uw laatste woonplaats en vraagt de toezending van uw administratief dossier.

U moet de volgende documenten voorleggen bij uw inschrijving:

Aangezien de aard van de gevraagde documenten kan verschillen naargelang de lokale omstandigheden, neemt u best vooraf eens contact op met het Belgische beroepsconsulaat.

Gelieve na uw inschrijving het Belgische beroepsconsulaat steeds op de hoogte te brengen van:

  • Elke adreswijziging binnen de maand na de wijziging door middel van het formulier Aangifte van adreswijziging (DOC, 39.5 Kb);
  • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een origineel afschrift van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering;
  • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling;
  • Elke verandering van nationaliteit;
  • Elke verandering van beroep;
  • Indien u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wenst te wijzigen.

Het Belgische beroepsconsulaat zal deze veranderingen opnemen in uw administratief dossier en uw gegevens in het RijksregisterNo label found for: as_externallink.alttag bijwerken. Het Rijksregister is de centrale databank van de Belgische overheid waarin onder meer alle Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente of van een Belgische consulaire vertegenwoordiging in het buitenland, opgenomen zijn.

Elke persoon die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische beroepsconsulaat, heeft een recht op toegang tot en verbetering van zijn gegevens (zowel deze opgenomen in de bevolkingsregisters als deze opgenomen in het Rijksregister). Bijkomende informatie hierover kan steeds gevraagd worden aan de Belgische ambassades en beroepsconsulaten.