Inschrijving op Belgische ambassade of consulaat

Het nut van uw inschrijving

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op een Consulaat of een Ambassade van België in het buitenland laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Het Consulaat of de Ambassade kan u dan helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonst/inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, samenleving enz.). U zult ook via het Consulaat of de Ambassade kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen indien u in een EU-lidstaat woont).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische consulaire identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Als uw dossier up-to-date is, zal de Ambassade of het Consulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarin u dringende noodbijstand nodig hebt (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).