Naamgeving

Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan de Ambassade of het Consulaat van België meedeelt.

Welke naam heeft mijn kind bij de geboorte?

Let op indien uw kind in het buitenland geboren werd: de buitenlandse wetgeving in verband met afstamming en naam kan anders zijn dan de Belgische wetgeving op dat vlak. Wat in de buitenlandse geboorteakte vermeld wordt voor de afstamming en de naam van het kind is soms niet erkend door België.

Als het kind Belg is bij geboorte (zie rubriek nationaliteit) zal het Belgisch recht van toepassing zijn op de vaststelling van zijn naam.

Welke naam heeft mijn kind bij erkenning door de vader?

1. Voor 1 juli 2007 was de volgende regeling van kracht.

Als de erkenning vóór de geboorte of in de geboorteakte plaatsvindt, draagt het Belgische kind de familienaam van de vader, tenzij de vader gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder op het ogenblik van de geboorte.

Als u als vader gehuwd bent met een andere vrouw dan de moeder, dan moet uw echtgenote in elk geval de toestemming geven opdat het kind uw familienaam zou kunnen dragen. Deze toestemming wordt gegeven in de akte zelf of in een authentieke akte die voorafgaandelijk werd verleden. Uw echtgenote hoeft dus noodzakelijk aanwezig te zijn bij de ondertekening van de akte waardoor de naam wordt gewijzigd.

Als uw kind in een afzonderlijke akte na de geboorte wordt erkend, krijgt het daardoor niet automatisch de familienaam van de vader, tenzij de naamswijziging expliciet in deze akte wordt vermeld, op verzoek van de vader en de moeder. 

In een notariële akte mag echter geen naamswijziging worden doorgevoerd.

Indien de naam niet wordt gewijzigd in de erkenningsakte, kan dit toch gebeuren in een aparte akte, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte moet door beide ouders persoonlijk ondertekend worden binnen het jaar na de erkenning en vóór het kind achttien wordt.

De naam van het kind dat de Belgische nationaliteit heeft kan alleen naar Belgisch recht gewijzigd worden. Een naamswijziging naar buitenlands recht wordt door België niet erkend.

2. Vanaf 1 juli 2007 gelden de volgende regels.

Als de erkenning vóór de geboorte of in de geboorteakte plaatsvindt, draagt het Belgische kind de familienaam van de vader.

Als uw Belgisch kind in een afzonderlijke akte na de geboorte wordt erkend, krijgt het daardoor niet automatisch de familienaam van de vader, tenzij de naamswijziging expliciet in deze akte wordt vermeld op vraag van de vader en de moeder. In een notariële akte mag echter geen naamswijziging worden doorgevoerd.

Indien de naam niet wordt gewijzigd in de erkenningsakte, kan dit toch gebeuren in een aparte akte, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze akte moet door beide ouders persoonlijk ondertekend worden binnen het jaar na de erkenning en vóór het kind achttien wordt.
Indien u gehuwd bent met een andere vrouw dan de moeder is de toestemming van uw echtgenote niet meer nodig om uw familienaam aan het kind te geven.

Heeft mijn huwelijk een invloed op mijn naam?

Een huwelijk heeft in Belgisch recht geen invloed op de familienaam van de echtgenoten. U behoudt de familienaam die u voor uw huwelijk bezat. Indien u naast uw Belgische nationaliteit ook nog de nationaliteit van een andere lidstaat bezit kan een andere regel gelden. Voor meer inlichtingen hierover kan u terecht bij de Federale Overheidsdienst JustitieNo label found for: as_externallink.alttag, Dienst Naamsveranderingen, Waterloolaan 11, 1000 Brussel (tel.02/542.67.04, fax 02/542.70.23, email: info@just.fgov.be)

Kan ik mijn naam of voornamen veranderen?

U kan ook uw familienaam en/of uw voornamen veranderen via een administratieve procedure.  Hiervoor kan u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst JustitieNo label found for: as_externallink.alttag, Dienst Naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel 02/542.67.04, fax 02/542.70.23, email : info@just.fgov.be).

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met:

  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Dienst Burgerlijke Stand
  • Belgische ambassade of consulaat van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland
  • Uw Belgische gemeente