Vrijwillige verkrijging van de Belgische nationaliteit

Vanaf 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen.

U kan zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente voor verdere informatie over de nieuwe voorwaarden voor de verkrijging van de Belgische nationaliteit.