Erkenning door een Belg

Bij erkenning door een Belg naar Belgisch recht kan u de Belgische nationaliteit verkrijgen vanaf de datum van de erkenning en onder de voorwaarden die vermeld worden in de rubriek  "Ben ik Belg omdat één van mijn ouders bij mijn geboorte Belg is?" 

Als u echter erkend wordt na de leeftijd van achttien jaar wordt u geen Belg.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met: