Voorlopig paspoort in België

U moet dringend en onvoorzien reizen voor humanitaire redenen (overlijden of hospitalisatie van een familielid)?

En u beschikt niet over geldige reisdocumenten en u kan met de dringende procedure (aangevraagd voor 15.00 uur, levering volgende werkdag) ook niet tijdig een paspoort krijgen?

Dan kan het voorlopig paspoort voor u de oplossing zijn. Een voorlopig paspoort is een noodreisdocument dat in enkele minuten kan worden opgemaakt en een reis naar de meeste landen toelaat. 

Maar een voorlopig paspoort is gemakkelijker te vervalsen dan een gewoon paspoort. Volgens internationale gewoonten dienen noodreisdocumenten zo weinig mogelijk te worden afgegeven. Het is niet uit te sluiten dat een voorlopig paspoort bij een grens- of politiecontrole links of rechts vragen oproept. Een gewoon paspoort is de norm en heeft de voorkeur.

Volgende landen aanvaarden volgens de informaties waarover Buitenlandse Zaken beschikt geen voorlopig paspoort (zonder visum) en voor die landen wordt geen voorlopig paspoort afgegeven, tenzij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming u schriftelijk bevestigt onmiddellijk een visum op het voorlopig paspoort te willen plaatsen: Namibië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Hoe pijnlijk of droevig de omstandigheden zijn, gelieve de aanvraag voor een voorlopig paspoort voor te leggen volgens de hier omschreven procedure. Een voorlopig paspoort wordt enkel uitgereikt na afspraak en nadat de benodigde verantwoordingsstukken werden doorgestuurd. Een voorlopig paspoort wordt niet afgegeven als je je zonder afspraak, en dus zonder vooraf de verantwoordingsstukken te hebben doorgestuurd en te laten controleren, bij Buitenlandse Zaken aanmeldt.

 
Wat te doen?

Onder werkuren, van 08.00 tot 16.00 uur

 • U (of uw gemeente) contacteert de dienst reis- en identiteitsdocumenten van de FOD Buitenlandse Zaken, bij voorkeur per mail, op het adres paspoort@diplobel.fed.be, met als onderwerp: “VOORLOPIG PASPOORT – NAAM voornaam”. Als u toch via het algemene nummer 02/501.81.11 contact neemt, blijft de voorwaarde al de verantwoordingsstukken vooraf door te mailen van kracht. Uw gemeente of familie of vrienden kunnen u hier eventueel bij helpen.

 • In uw mail schrijft u uw naam, voornaam, geboortedatum, nationaal nummer, waarom u dringend en onvoorzien moet reizen, naar welk land en op welke datum.

 • Uw mail dient volgende bijlagen te bevatten:
  • Bewijs van het dringende, onvoorziene en humanitaire karakter: attesten van overheden, ziekenhuizen, artsen, begrafenisonderneming, bijstandsorganisaties van maximaal 1 werkdag oud. Verantwoordingsstukken uit landen waarvan akten in België door legalisatie moeten worden gecontroleerd, worden niet aanvaard. Enkel documenten van landen die aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag van Den Haag van 5 oktober 1961No label found for: as_externallink.alttag over het wederzijds erkennen van elkaars officiële documenten worden aanvaard.
  • Bewijs van mogelijkheid tot vertrek (vliegtuigreservatie) binnen maximaal 2 werkdagen. Heb je voor het land van bestemming een visum nodig, dan wordt enkel een voorlopig paspoort uitgereikt als de ambassade of consulaat van het land van bestemming u schriftelijk bevestigt onmiddellijk een visum op het voorlopig paspoort te willen plaatsen.
 • Als het voorlopig paspoort wordt toegestaan, maakt de dienst reis- en identiteitsdocumenten met u een afspraak. Gelieve de mail voor die afspraak mee te nemen, anders is het mogelijk dat u Buitenlandse Zaken niet mag binnengaan.

 • Een voorlopig paspoort afgegeven in België heeft een geldigheid van één jaar en voor alle landen en kost 50 euro, te betalen met bank- of kredietkaart (dus niet contant).

Ook na werkuren, op feestdagen of in het weekend kan u voor een voorlopig paspoort, enkel voor humanitaire redenen, telefonisch contact opnemen met Buitenlandse Zaken, via het algemene nummer 02/501.81.11. Mensen van de wachtdienst krijgen dan uw oproep bij hen thuis, en zullen oordelen of het humanitair karakter en snelle afreis voldoende bewezen werden om een voorlopig paspoort buiten werkuren uit te reiken, waarvoor zij zich naar buitenlandse zaken moeten verplaatsen en tijdelijk niet beschikbaar zijn voor andere taken. De wachtdienst staat prioritair ter beschikking voor Belgen met problemen in het buitenland, oproepen vanuit België voor een voorlopig paspoort zullen met veel terughoudendheid worden bekeken.

NB: De wachtdienst zal ook vragen de benodigde stukken vooraf per mail over te maken, en de wachtdienst zal onmiddellijk een aanvraag voor een voorlopig paspoort verwerpen als blijkt dat die tijdens de werkuren had kunnen/moeten worden ingediend.


Er is een probleem met uw paspoort?

U beschikte over een paspoort of vroeg er tijdig een aan, maar op de dag of vooravond van vertrek is er een probleem:

Enkel tijdens werkuren, van 08.00 tot 16.00 uur:

Uw (voldoende geldig) paspoort werd gestolen, te bewijzen met gedetailleerd proces-verbaal waarin omstandigheden van diefstal worden omschreven

 • U (of uw gemeente) contacteert de dienst reis- en identiteitsdocumenten van de FOD Buitenlandse Zaken, bij voorkeur per mail, op het adres paspoort@diplobel.fed.be, met als onderwerp: “VOORLOPIG PASPOORT – NAAM voornaam”. Bij te voegen bij de mail: gedetailleerd proces-verbaal van diefstal (verlies of verklaring van diefstal worden niet aanvaard), bewijs van vertrek binnen 2 werkdagen.

U bent in België maar woont in het buitenland en beschikt niet meer over geldig paspoort.

 • U contacteert de dienst reis- en identiteitsdocumenten van de FOD Buitenlandse Zaken, bij voorkeur per mail, op het adres paspoort@diplobel.fed.be, met als onderwerp: “VOORLOPIG PASPOORT – NAAM voornaam”. Bij te voegen bij de mail: bewijzen van uw adres in het buitenland, bewijs van vertrek binnen 2 werkdagen.

U komt in aanmerking voor een voorlopige identiteitskaart, maar het land van bestemming aanvaardt het niet.

 • Binnenlandse Zaken contacteert de dienst reis- en identiteitsdocumenten van de FOD Buitenlandse Zaken, bij voorkeur per mail, op het adres paspoort@diplobel.fed.be, met als onderwerp: “VOORLOPIG PASPOORT – NAAM voornaam”.

Uw paspoort werd verkeerd of te laat aan uw gemeente geleverd?

 • Uw gemeente contacteert de dienst reis- en identiteitsdocumenten van de FOD Buitenlandse Zaken, bij voorkeur per mail, op het adres paspoort@diplobel.fed.be, met als onderwerp: “VOORLOPIG PASPOORT – NAAM voornaam”. Het voorlopig paspoort is dan gratis.