Legalisatie van documenten

APOSTILLE

De Apostille is een internationale legalisatie (Akkoord van Den Haag van 5 Oktober 1961).
Een geapostilleerd document is geldig in de landen die het Akkoord ondertekend hebben (o.a. België en Mexico)
De Apostille dient niet vertaald te worden, maar dient enkel vermeld te worden in de vertaling.

1. Mexicaanse documenten:

Om het Bewijs van Goed Gedrag en Zeden uitgegeven in het D.F. te laten apostilleren:

Gobernación, Río Amazonas 62, 3° piso, Col. Cuauhtémoc.

Voor meer informatie omtrent deze procedure, kan u contact opnemen op volgende telefoonnummers:
50 93 32 10 / 50 93 32 22 / 50 93 32 18.

Om een ander document uitgegeven in het D.F. te laten apostilleren:

Archivo de Notarios (tegenover metro Candelaria), Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, Gelijkvloers rechts tussen 9h en 11h

Voor meer informatie omtrent deze procedure, kan u contact opnemen op volgende telefoonnummers:
55 22 51 18 - 55 22 51 40 - 55 42 32 21 ext. 108.

Om een document uitgegeven in Estado de México te laten apostilleren

 • Gobernación en Toluca

  Jefatura de Departamento de Legalizaciones
  Centro de Servicios Administrativos Miguel Hidalgo y Costilla
  Urawa 100 Puerta G
  Colonia Izcalli-Ipiem, Toluca
  Tel. 01 722 280 96 30 y 01 722 212 65 11

 • Municipio de Naucalpan

  Oficina de legalizaciones Valle de México
  Centro de Servicios Administrativos
  Avenida Ignacio Allende Mexicas 63 Puerta J
  Colonia Santa Cruz Acatlan
  Tel. 53 71 77 21 y 01 722 276 96 00 ext 61021

Om een document uitgegeven in een federale provincie te laten apostilleren: Secretaría de Gobernación van de provincie. 

2. Belgische documenten:

Om een document uitgegeven in België te laten apostilleren:

FOD Buitenlandse Zaken
Karmelietenstraat / Rue des Petits Carmes 27,
1000 Brussel / Bruxelles
België / Belgique

Tel: +32-2/501 89 00
Fax: +32-2/501 37 90
E-mail: legalisatie.bz@diplobel.fed.be

 

LEGALISATIES

De Ambassade legaliseert enkel de handtekening van de dokters en vertalers erkend door deze ambassade en van de garant voor visa-aanvragen.


Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “ApostilleverdagNo label found for: as_externallink.alttag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.


Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten:

 1. Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?No label found for: as_externallink.alttag
 2. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in België?No label found for: as_externallink.alttag
 3. Hoe buitenlandse documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland?No label found for: as_externallink.alttag
 4. Moet het te legaliseren document opgesteld zijn in het Frans, het Nederlands of het Duits?No label found for: as_externallink.alttag
 5. Wat als legalisatie onmogelijk is?No label found for: as_externallink.alttag
 6. Kan ik mijn gelegaliseerde buitenlandse akte laten overschrijven in België?No label found for: as_externallink.alttag


Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenlandNo label found for: as_externallink.alttag.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de 'ZoekcriteriaNo label found for: as_externallink.alttag' gebruiken.