Bespreking over impact van Russische sancties op Belgische economie

Datum: 14 augustus 2014

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders organiseerde deze ochtend op de FOD Buitenlandse Zaken een informele vergadering om de impact van de recente Russische economische sancties te bespreken. Vooral de weerslag op de voedingssector werd bekeken. Die sector wordt expliciet geviseerd door het Russische embargo op de uitvoer van voedingswaren uit de Europese Unie.

Op de vergadering waren vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke regeringen aanwezig. Ook de belangrijkste spelers uit de voedingssector waren vertegenwoordigd zoals de Boerenbond, FEVIA (federatie van de voedingsindustrie), BCZ-CBL (confederatie van de zuivelindustrie), Fresh Trade Belgium (groenten en fruit), BTV (verbond van Belgische tuinbouwveilingen) en Febev (federatie Belgisch vlees).

Didier Reynders zal op Europees niveau pleiten voor Europese solidariteit met de voedingsindustrie die nu het meeste onder de Russische sancties lijdt.

Er werd ook besloten om een task force op te richten waarin de getroffen sectoren meer informatie kunnen uitwisselen over de impact van de Russische sancties.