Move with Africa: oproep voor kandidaten gelanceerd!

Datum: 14 augustus 2014

Bent u schooldirecteur of leerkracht in de derde graad van het secundair onderwijs? Heeft u interesse voor de ontwikkelingsproblematiek, Noord-Zuidsolidariteit en interculturele uitwisseling? Wilt u zich tijdens het schooljaar 2014-2015 graag inzetten voor een ontwikkelingsproject?

Sluit u dan aan bij Move with Africa*, een groot bewustmakingsproject over ontwikkelingssamenwerking en interculturaliteit, waaraan een tiental scholen hun steentje bijdragen. Interculturaliteit, wereldburgerschap en Noord-Zuidrelaties zijn slechts enkele thema’s die aan bod komen tijdens dit initiatief, dat wordt opgezet in samenwerking met verschillende actoren van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en met de ministeries van Ontwikkelingssamenwerking en Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel.

Vertrek met uw leerlingen naar een Afrikaans land, in samenwerking met een Belgische ngo. Ze nemen jullie mee naar Senegal, Burkina Faso, Benin, Rwanda en de Democratische Republiek Congo, om er hun projecten en hun partners te ontdekken. Daar kunnen uw leerlingen een buitengewone levenservaring opdoen. En nog veel meer!

Move with Africa is een initiatief van de Franstalige krant La Libre Belgique en krijgt de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en het ministerie van Onderwijs.
* Dit project is bedoeld voor leerlingen van het 5e, 6e en 7e jaar secundair onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel, en voor alle vormen van onderwijs en alle netwerken.
 
Voor inschrijvingen en informatie op de blog: www.lalibre.be/page/mwaNo label found for: as_externallink.alttag

move with africa