Examen ter aanwerving van 40 bijkomende ambtenaren van de buitenlandse carrière

Datum: 08 augustus 2014

Career

DE FOD organiseert in het najaar een examen ter aanwerving van veertig bijkomende ambtenaren van de buitenlandse carrière. Het gaat om het vroegere “diplomatieke examen”, alsook dat voor consuls en attachés internationale samenwerking. Sinds dit jaar zullen die worden georganiseerd onder het zogenaamde “eenheidsstatuut” dat op 1 augustus ’14 in werking trad .

De officiële aankondiging gebeurt via Selor tijdens de eerste helft van de maand oktober, waarop geïnteresseerde kandidaten 21 dagen de tijd krijgen om hun kandidatuur te stellen.

Belangrijk gegeven is dat kandidaten, om tot het examen te kunnen toetreden, geslaagd moeten zijn voor het taalexamen, art 14, 2§ het Koninklijk Besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis. Kandidaten die dit taalcertificaat voor de tweede landstaal nog niet haalden of een door SELOR als gelijkwaardig beschouwd certificaat, wordt aangeraden zich zo spoedig mogelijk in te schrijven voor voornoemd taalexamen bij Selor.

Het verloop van het examen zelf wordt geregeld door artikels 8 tot 10 van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière. Wellicht zullen de verschillende examenrondes pas in mei/juni 2015 kunnen worden afgesloten. Meer info vindt u hier.

Meer info: http://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/werken_bij_buitenlandse_zaken/in_het_buitenland/als_statutair/No label found for: as_externallink.alttag