Innovatie in de bananenteelt in Tanzania

Datum: 24 juli 2014

Bananenteelt in Tanzania

Zo'n 80% van de Tanzaniaanse bevolking haalt zijn inkomen uit de landbouw. In het noordwesten van het land, in de buurt van het Victoriameer, vormen bananen het voornaamste basisgewas. Maar het overgrote deel van de productie gaat op in overlevingslandbouw en wordt niet verhandeld. Door nieuwe bananensoorten te introduceren en door opleidingen technisch beheer en marketing te geven, wil het bananenteeltproject het inkomen van de bananenboeren in de streek verhogen. Na vier jaar zijn de eerste resultaten tastbaar: dubbel zo grote trossen bananen en boeren die hun overschotten verkopen in andere streken in Tanzania en zelfs in het buitenland.

In de regio Kagera, in Noordwest-Tanzania, valt de bananenproductie tegen wegens droogte, plagen en ziektes. De oogst valt ook lager uit doordat de boeren niet genoeg middelen - waaronder meststoffen - hebben, doordat ze niet makkelijk aan krediet kunnen komen en doordat hun vaardigheden op het gebied van verwerking, ondernemerschap en marketing eerder beperkt zijn.

Om het inkomen van de bananenboeren in de regio op te krikken, gebruikte het Bananenteeltproject van BTC een push-pull-strategie. Om de bananenproductie te vergroten werden nieuwe bananensoorten geïntroduceerd en kregen 8.000 boeren een opleiding in technische vaardigheden zoals het vermeerderen van bananenscheuten (de push-strategie).

Tegelijkertijd werd de vermarkting verbeterd door de boeren te leren hoe ze hun bananen kunnen verwerken tot andere producten zoals bloem en ook door hen op te leiden in marketing en financiën (de pull-strategie).

De combinatie van verbeterde oogsten, verbeterd technisch beheer en verbeterde marketing wierp vruchten af. De nieuwe soorten zijn beter bestand tegen ziekten en brengen grotere trossen voort. Tegenwoordig worden er enorme trossen bananen verkocht in verschillende delen van Tanzania maar ook in het buitenland. Driemaal per week vaart een boot de haven van Bukoba, de hoofdstad van de regio, uit volgeladen met bananen. Bananen zijn geen overlevingsteelt meer maar een opbrengstteelt voor de boeren uit de regio Kagera.

Zegt een bananenboer: "Met de nieuwe bananensoorten zijn de trossen zo zwaar dat je hulp nodig hebt om ze op je hoofd te tillen. Sommige trossen zijn zo groot dat je ze met z'n tweeën moet dragen."

Feiten en cijfers

  • Vier nieuwe soorten ingevoerd (FHIA 17, FHIA 23, FHIA 25 en Yangambi Km 5)
  • Meer dan 100 nieuwe bananenkwekerijen opgericht
  • Meer dan 8.000 boeren opgeleid in technische vaardigheden
  • 24 boerengroeperingen opgeleid in verwerking, marketing en financiën
  • De traditionele bananensoorten geven trossen van 30 tot 80 kg terwijl de nieuwe soorten trossen van 70 tot 180 kg opleveren
  • In Ngara werd zelfs een tros van 200 kg geoogst. De boeren zouden er graag mee in het Guinness Book of Records komen.

Bron: BTC 
© foto: N. Palmer