Didier Reynders blij met aanstelling Said Djinnit als VN speciaal gezant Grote Meren

Datum: 22 juli 2014

Said Djinnit

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is blij dat VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon Said Djinnit als speciaal gezant van het Grote Merengebied in Afrika heeft aangesteld. Said Djinnit werkte al bij de Afrikaanse Unie, als speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal en als hoofd van het VN-Bureau voor West-Afrika. De minister wenst hem veel succes en is ervan overtuigd dat zijn ervaring hem goed van pas zal komen. Said Djinnit kan op de steun van België rekenen.

Voorts is Didier Reynders tevreden dat de raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie van vandaag 22 juli conclusies over het Grote Merengebied heeft goedgekeurd. Daarin bevestigt de raad dat de Europese Unie zich inzet voor de stabiliteit en ontwikkeling van de regio. Hij legt de nadruk op de vooruitgang die de jongste maanden werd geboekt op het vlak van veiligheid in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC). Maar hij herhaalt dat de acties van gewapende groepen in de regio moeten stoppen en dat de FDLR (Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda) onvoorwaardelijk moeten ontwapenen. De raad herhaalde ook de belofte voor een coherente aanpak in zijn partnerschappen met de landen in de regio. Aan die landen wordt verzocht bij de volgende verkiezingen de grondwetsbepalingen na te leven.

Koppeling naar de volledige tekst van de conclusies: www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144081.pdfNo label found for: as_externallink.alttag.