Oproep aan alle staten om nauwer samen te werken met het Internationaal Strafhof

Datum: 18 juli 2014
Impunity never allows a lasting peace
 
Oproep aan alle staten om nauwer samen te werken met het Internationaal Strafhof
- Strijd tegen straffeloosheid als steun aan de slachtoffers van gruweldaden
- Strafrechtspleging voor duurzame vrede – actieve steun aan het ICC