Didier Reynders bezorgd om Israëlisch grondoffensief in Gaza

Datum: 18 juli 2014

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders betreurt de escalatie van de spanning in Gaza. Hij steunt het recht van Israël om zijn bevolking te verdedigen, maar hij vraagt de grootst mogelijke terughoudendheid en maximale bescherming van burgers in dit grondoffensief waarover de Israëlische regering heeft beslist. Hij hoopt dat het offensief beperkt en van korte duur zal zijn.

De weigering van Hamas om een staakt-het-vuren te aanvaarden en de hervatting van de raketbeschietingen na de humanitaire wapenstilstand gisteren hebben helaas aangetoond dat de terroristische organisatie niet de intentie had om een einde te maken aan het geweld tegen Israël.

Didier Reynders herhaalt zijn oproep aan alle partijen om te de-escaleren en tot een onmiddellijk staakt-het-vuren over te gaan. Hij blijft de Egyptische inspanningen op dat vlak ondersteunen.