Biodiversiteit aan zet in DR Congo

Datum: 02 juli 2014

Biodiversiteit in Kisangani

Van 6 tot 10 juni 2014 organiseerden de Universiteit van Kisangani met zijn Centre de Surveillance de la Biodiversité, het KMMA, het KBIN en het Agentschap Plantentuin Meise, in Kisagani, DR Congo de eerste internationale conferentie over biodiversiteit in het Congobekken. De conferentie kende een groot succes met 264 ingediende abstracts, 220 deelnemers uit 23 landen, 60 mondelinge presentaties en ruim 100 gepresenteerde posters.

Deze conferentie moest een forum bieden aan de Afrikaanse en internationale wetenschappelijke gemeenschappen en andere belanghebbende partijen om elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen, en samen gegevens te vergelijken en te analyseren. Doel: bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit en het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen in het Congobekken.

Vooral de volgende thema’s kwamen aan bod: klimaatverandering en biodiversiteit, inventarissen van biodiversiteit en ecologie in het Congobekken, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling, en natuurbehoud.

Uniek tijdens deze conferentie, was ook de presentatie van de publicatie L’Etat des lieux de la Biodiversité en RD Congo 2014, samengesteld uit rapporten opgesteld door expertteams uit de elf provincies van DR Congo begin 2014. Het Centre de Surveillance de la Biodiversité stond in voor  de coördinatie van dit werk.

Meer informatie, evenals het abstractboek, de l’Etat des lieux de la Biodiversité en RD Congo 2014, op http://congobiodiversityconference2014.africamuseum.be/en/programNo label found for: as_externallink.alttag.


Centre de Surveillance de la Biodiversité

Deze conferentie was de eerste internationale activiteit van het nieuwe Centre de Surveillance de la Biodiversité, een nieuw opgericht instituut waarvoor een gebouw werd opgetrokken en ingericht op de campus van de Faculteit Wetenschappen van de Universiteit van Kisangani. De inhuldiging vond plaats op 14 juni 2014 in aanwezigheid van de directeurs en de rector van de betrokken instellingen. 

Het gebouw beslaat 2300 m² en beschikt over biologische collectiezalen, laboratoria en een bibliotheek. Ook een goede internetconnectie, een terreinvoertuig, motoren, buitenboordmotoren, prauwen en materiaal (en expertise) voor terreinwerk zijn beschikbaar. Een dierkundig museum is toegankelijk voor het publiek. In totaal zijn in het CSB 50 wetenschappelijke, technische en administratieve personeelsleden aan de slag.

De oprichting van het CSB werd mogelijk gemaakt door de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, met bijdragen van het Federaal Wetenschapsbeleid BELSPO en de Nationale Loterij. De conferentie werd vooral door BELSPO gefinancierd.