Europese Raad van 26 en 27 juni

Datum: 26 juni 2014

Vandaag herdenken de staatshoofden en regeringsleiders aan de Menenpoort in Ieper de 100e verjaardag van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de Eerste Wereldoorlog. De Europese Raad komt zoals gewoonlijk bijeen in Brussel, op 27 juni. Op de agenda: de aanstelling van een kandidaat-Commissievoorzitter, de strategische agenda voor de vijf komende jaren, de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid; groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid; het klimaatenergiepakket, de toetreding van Litouwen tot de eurozone. Misschien komt ook de situatie in Oekraïne ter sprake. De Belgische houding wordt bepaald op de coördinatievergaderingen van de FOD Buitenlandse Zaken, meer bepaald door de directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE). De betrokken federale en gewestelijke administraties en kabinetten verdedigen er hun standpunten.

Volg de actualiteit en de conclusies van de Europese Raden op www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=nlNo label found for: as_externallink.alttag.

https://www.youtube.com/watch?v=QExJzWyS3FANo label found for: as_externallink.alttag