Einde van het mandaat van Olivier De Schutter als Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties over het recht op voedsel

Datum: 10 juni 2014

Food

Op 30 mei ll. kwam er een einde aan het tweede deel van het mandaat van Olivier De Schutter als Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties over het recht op voedsel Het mandaat van O. De Schutter nam een aanvang op 1 mei 2008 en werd in 2011 voor nog eens drie jaar verlengd. Het mandaat van een speciaal rapporteur kan slechts eenmaal worden verlengd. Hij wordt opgevolgd door Prof. Hilal Elver, een Turkse academica die werkt aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara en gespecialiseerd is in milieuvraagstukken.

‘Het waren zes buitengewone jaren’, besluit Olivier De Schutter bij de voltooiing van zijn mandaat. ‘We hebben grote vorderingen gemaakt in ons begrip van fenomenen zoals honger en ondervoeding en de maatregelen die het dringendst moeten worden genomen om ze uit te roeien. Eindelijk hebben we ingezien dat handel en voedselhulp alleen niet volstaan om de arme landen met een voedseltekort te helpen; in de eerste plaats moeten we hen steunen in de inspanningen die ze leveren om hun eigen bevolking te voeden. We begrijpen nu ook beter de relaties die bestaan tussen landbouwbeleid, voeding en gezondheid en de kwestie van voeding en passende voedingspatronen staat helemaal bovenaan de internationale agenda. Eindelijk ziet men op zeer grote schaal in dat het noodzakelijk is om in de richting te gaan van duurzamere productie- en consumptiewijzen: thema’s zoals agro-ecologie of het terugdringen van verlies en verkwisting worden eindelijk stelselmatig aangepakt.

‘Natuurlijk blijft er nog heel wat te doen. Uit zeer veel tekenen blijkt echter dat we in de goede richting gaan. De organisaties van kleine producenten zijn meer dan ooit tevoren zichtbaar in het besluitvormingsproces. Overal ontwikkelen zich lokale initiatieven en raden voor voedingsbeleid; ze creëren de voorwaarden van een ‘transitie vanaf beneden’ naar duurzamere voedselsystemen. Zoals blijkt uit de nieuwe Braziliaanse voedingsgids – die helderder en veelbelovender is dan de traditionele ‘voedingspiramiden’ die in scholen worden aangeleerd – hebben we eindelijk niet alleen oog voor wat we innemen, maar ook voor de manier en het tijdstip waarop we eten; we beseffen dat voeding ook een zaak is van cultuur, genoegen en gezelligheid. "

Olivier De Schutter keek ook even naar de toekomst. ‘Het verheugt me dat ik tijdens de komende jaren kan bijdragen aan de oprichting van het internationaal panel van deskundigen inzake duurzame voedselsystemen (IPES-Food), zodat er bruggen kunnen worden geslagen tussen de wetenschappelijke gemeenschap en de publieke en private beleidsmakers, in nauw overleg met de civiele samenleving. Voedselsystemen worden momenteel op ingrijpende wijze bijgestuurd en overal duiken alternatieven op: het is dus meer dan ooit tijd dat de beslissingen worden genomen op basis van de beste wetenschap die voorhanden is.'