Didier Reynders sloot de Conferentie ter Preventie van Genocide vandaag in Brussel af

Datum: 02 april 2014

BRUSSEL, 1 april 2014 - Op initiatief van vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vond op 31 maart en 1 april 2014 in het Egmontpaleis in Brussel een internationale conferentie plaats om manieren en middelen te vinden om de mensheid te bevrijden van genocides. Genocide is de meest ernstige schending van de internationale mensenrechten. De conferentie werd georganiseerd in samenwerking met de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Er waren meer dan 500 deelnemers die  125 landen, regionale en internationale organisaties vertegenwoordigden. Voorts namen academici, juristen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en parlementsleden aan de bijeenkomst deel. Ze kwamen inhoudelijke elementen en bruikbare maatregelen overeen onder de slogan "Never Again". Ze zijn bedoeld om de spiraal te doorbreken die tot massale wreedheden kan leiden.

In zijn slotverklaring zegde VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon dat "de slachtoffers worden geëerd door onze inspanningen voor preventie en bescherming. We maken vooruitgang bij de uitvoering van die verantwoordelijkheden. De VN werken aan een herziening van de manier waarop het deze kwesties werden behandeld." Hij herinnerde eraan dat het in de eerste plaats de plicht is van regeringen om hun fundamentele verantwoordelijkheden op te nemen. Het is alleen als ze dat niet doen, dat de internationale gemeenschap moet ingrijpen.

Minister Reynders vatte de conferentie samen en zei dat de deelnemers willen:

  • van internationale juridische instrumenten deel uitmaken, zoals het VN-verdrag van 1948 inzake de voorkoming en de bestraffing van de misdaad van genocide en het Statuut van Rome;
  • verantwoordelijkheid opnemen om te beschermen;
  • fundamentele rechten van alle bevolkingsgroepen beschermen en bevorderen, onder wie minderheden, ongeacht hun nationaliteit, etniciteit, ras of religie
  • in samenwerking met de Focal Points for the Responsibility to Protect, nationale Focal Points for Genocide Prevention oprichten om informatie te controleren en nationale bevoegde overheden in te lichten;
  • maatregelen nemen om genocide te voorkomen, want dat is hun plicht, ook door die situaties onder de aandacht van de Veiligheidsraad te brengen.

De conclusies van het voorzitterschap van de Conferentie van Brussel over de Preventie van Genocide zijn beschikbaar op www.genocideprevention.be/documentsNo label found for: as_externallink.alttag.