Marokko: goedkeuring van een wetsontwerp over het militaire rechtssysteem

Datum: 18 maart 2014

De FOD Buitenlandse Zaken is tevreden met de goedkeuring op 14 maart door de Marokkaanse ministerraad van een wetsontwerp over het militaire rechtssysteem. Dit wetsvoorstel, dat nog aan het parlement moet worden voorgelegd, bepaalt onder meer dat burgers nooit onder de militaire rechtsmacht vallen, ongeacht de gepleegde misdaden. Dit voorstel past in de context van de justitiële hervorming en de versterking van de rechtsstaat in Marokko. Hiermee wordt ook werk gemaakt van de uitvoering van de nieuwe grondwet die in 2011 werd goedgekeurd.