FOD Buitenlandse Zaken organiseert 40ste vormingsactiviteit over het EU-beleid voor partnerlanden

Datum: 25 februari 2014

De Directie-generaal voor Europese Zaken en Coördinatie (DGE) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking organiseert sinds 2003 jaarlijks een reeks vormingsactiviteiten (stages en seminaries) over het EU-beleid voor de kandidaat-landen, de potentiële kandidaat-landen en de oostelijke nabuurlanden van de EU. Deze activiteiten - waarbij de FOD Buitenlandse Zaken deze landen systematisch tracht te ondersteunen bij de overname en implementatie van het EU-acquis - onderlijnen het belang dat België hecht aan het uitbreidingsbeleid en de politieke associatie en economische integratie aangeboden door het Oostelijk Partnerschap.

Tijdens de afgelopen tien jaren organiseerde ons land vormingsactiviteiten voor de 12 “nieuwe” lidstaten, Kroatië, Turkije, IJsland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro, Albanië, Kosovo, Oekraïne en Moldavië. Het formaat van deze vormingsactiviteiten bestaat steeds uit twee luiken: een eerste luik onder de vorm van een stage te Brussel voor diplomaten en ambtenaren uit de begunstigde landen waarbij het de bedoeling is om de stagiairs vertrouwd te maken met de voorbereiding, de coördinatie en de positiebepaling inzake het EU-beleid in België. Een tweede luik bestaat uit de organisatie van een technisch seminarie in de partnerlanden waaraan Belgische experten van diverse departementen deelnemen.

Sinds 2003 organiseerde de FOD Buitenlandse Zaken in totaal 39 vormingsactiviteiten. Deze week vindt de 40ste activiteit plaats: een stage voor Moldavische ambtenaren en diplomaten, afkomstig uit het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de douane. Ter gelegenheid van deze 40ste activiteit verwelkomde de Heer Minister van Buitenlandse Zaken de stagiairs door hen een receptie aan te bieden in het Egmontpaleis in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de partnerlanden, de EU-instellingen en diverse Belgische administraties.

Toespraak van minister Reynders (PDF, 43.37 Kb)