Didier Reynders betreurt anti-homo wet in Oeganda

Datum: 25 februari 2014

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is zeer bezorgd dat Oeganda homoseksualiteit verder criminaliseert en mensen op basis van hun seksuele geaardheid stigmatiseert.

Didier Reynders betreurt de nieuwe wetgeving. Ze gaat in tegen de universeel erkende mensenrechten. Deze wet toont jammer genoeg aan dat 66 jaar na de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, niet iedereen van deze rechten en vrijheden kan genieten.

De minister roept de Oegandese autoriteiten op deze wetgeving te herzien in het licht van de internationale verplichtingen die het land heeft aangegaan.

België blijft samen met zijn Europese partners pleiten voor de universele toepassing van de mensenrechten. Dit onder meer door de bevordering en bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden, zeker op het vlak van de bestrijding van alle vormen van intolerantie en discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst of overtuiging.