EUNIDA: uniek instrument voor implementatie van European Development Aid

Datum: 19 februari 2014

EUNIDANo label found for: as_externallink.alttag

In 2000 was de Belgische Technische Coöperatie (BTC) een van de vijf stichtende leden van EUNIDA, het Europees Netwerk van Uitvoerende Ontwikkelingsagentschappen (European Network of Implementing Development Agencies). Sindsdien is EUNIDA gevestigd in België. Deze EEIG is het EU-netwerk dat middelen, expertise en uitvoeringscapaciteiten van de EU-lidstaten bundelt. EUNIDA vertegenwoordigt nu veertien Europese lidstaten. Het creëert en implementeert voor de Europese Commissie programma’s voor capaciteitsversterking in delicate beleidsdomeinen als hervorming van de openbare en beveiligingssectoren, gezondheid, vorming, migratie en ontwikkeling van een civiele samenleving.

Bevordering Europese aanpak

EUNIDA overstijgt de nationale identiteit door de capaciteiten van lidstaatagentschappen te bundelen en zijn wereldwijde interventies een Europese dimensie te geven. Daarom promoot het de Europese ontwikkelingssamenwerking. De uitvoering van projecten via EUNIDA impliceert delegatie van activiteiten aan een Paneuropese groepering van lidstaatagentschappen in plaats van aan alleenstaande lidstaatorganisaties. Dit vereist natuurlijk een intensievere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de Europese uitvoerende agentschappen. In ruil creëert het een leer- en integratiecyclus onder zowel gevestigde als nieuwe EU-agentschappen voor ontwikkelingssamenwerking.

Veranderende context

Volgens de voornaamste beleidstrends evolueert het ontwikkelingsbeleid van de EU naar een sterkere ‘federalisering’ van financiële middelen, uitvoeringsmechanismes en beleidskaders. Ze tonen ook aan dat de ambities van de Europese Commissie verder reiken dan alleen maar de 29ste donor te zijn. Analoog lijkt de Europese Commissie nu op zoek te zijn naar manieren om bredere en meer geïntegreerde ontwikkelingsprogramma’s te implementeren. Die zouden de middelen gedurende een langere periode bundelen en de combinatie van verschillende uitvoeringsmodaliteiten vergen. In deze context is het voor bilaterale agentschappen van vitaal belang zich te positioneren op een Europees niveau in deze nieuwe vormen van samenwerking met de EC. EUNIDA biedt het vereiste bundelingsmechanisme om deze verbeterde complementariteit te bereiken.

Programma’s gezamenlijk beheren en uitvoeren, gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het vergt van de leden voortdurende inzet, vlotte communicatie en sterk wederzijds vertrouwen. Het EUNIDA-secretariaat in Brussel ondersteunt de werking van het netwerk. Er vonden een aantal wijzigingen plaats in het EC-beleid. Parallel daaraan was het de voorbije twee jaar voor EUNIDA cruciaal om zijn aannemingsmodaliteiten ten aanzien van de Commissie zorgvuldig te herzien. Bijgevolg voerde het een aantal belangrijke maatregelen in om de organisatiecultuur van het netwerk bij te schaven. EUNIDA wil het Europese netwerk worden dat de gebundelde uitvoeringscapaciteiten van de EU-lidstaten ten volle vertegenwoordigt, en dat door de Europese Commissie aldus wordt erkend, gekend en benaderd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via regine.debrabandere@btcctb.org (vicepresident netwerk) of info@eunida.eu.

Leden en waarnemers:

AEINo label found for: as_externallink.alttag

BTCNo label found for: as_externallink.alttag

CPVANo label found for: as_externallink.alttag

Crown AgentsNo label found for: as_externallink.alttag

EPLONo label found for: as_externallink.alttag

FEINo label found for: as_externallink.alttag

FIIAPPNo label found for: as_externallink.alttag

GIZNo label found for: as_externallink.alttag

LuxDevNo label found for: as_externallink.alttag

SNVNo label found for: as_externallink.alttag

ADANo label found for: as_externallink.alttag

AECIDNo label found for: as_externallink.alttag

CamoesNo label found for: as_externallink.alttag

IDGCNo label found for: as_externallink.alttag

HIDANo label found for: as_externallink.alttag

VNGNo label found for: as_externallink.alttag

Czech Development AgencyNo label found for: as_externallink.alttag