België steunt inspanningen UNRWA in Syrië

Datum: 10 februari 2014

Palestijnse vluchtelingen

De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) dankt België voor zijn gulle bijdrage van 1,35 miljoen euro aan de noodhulp voor Palestijnse vluchtelingen die getroffen zijn door het geweld in Syrië.

Meer dan 500.000 Palestijnse vluchtelingen zijn het slachtoffer geworden van het conflict in Syrië. Meer dan de helft van hen zijn ontheemd in Syrië of daarbuiten en zo goed als de hele bevolking heeft dringend hulp nodig.

In december 2013 ontvouwde UNRWA zijn noodhulpplan voor Syrië voor 2014 (Syria Regional Crisis Response Plan) waarin de krachtlijnen worden uiteengezet voor de hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen en om hen te helpen de verwoestende gevolgen van het conflict te boven te komen. Het plan vergt een injectie van 417,4 miljoen dollar om vitale hulp te verzekeren op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, bijstand en andere programma’s.

België, sinds 1953 lid van het Adviescomité van UNRWA, is een belangrijke partner van UNRWA en verleende sinds 2007 in zijn eentje al 72 miljoen dollar steun aan het agentschap. Nu de omvang van het leed in het vluchtelingenkamp Yarmouk in Damascus alsmaar duidelijker wordt - 18.000 Palestijnse vluchtelingen zitten er al maandenlang vast zonder enige hulp - wil België zijn engagement kracht bijzetten om de meest kwetsbaren in tijden van nood te helpen.

OVER UNRWA

UNRWA is een VN-agentschap dat in 1949 door de Algemene Vergadering werd opgericht om bijstand en bescherming te verlenen aan een bevolkingsgroep van zo’n 5 miljoen geregistreerde Palestijnse vluchtelingen. Zijn opdracht bestaat erin Palestijnse vluchtelingen in Jordanië, Libanon, Syrië, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te helpen om hun menselijk potentieel ten volle te ontwikkelen, in afwachting van een rechtvaardige oplossing voor hun benarde situatie. UNRWA’s diensten omvatten onderwijs, gezondheidszorg, bijstand en sociale diensten, infrastructuur en verbetering van de vluchtelingenkampen, en microfinanciering.

De financiële steun aan UNRWA hield geen gelijke tred met de toenemende hulpvraag als gevolg van het groeiende aantal geregistreerde vluchtelingen, de toenemende noden en de stijgende armoede. Bijgevolg begint het Algemeen Fonds van het agentschap - dat de kernactiviteiten van UNRWA ondersteunt en voor 97% afhankelijk is van vrijwillige bijdragen - jaarlijks met een fors geraamd tekort. Momenteel bedraagt dat tekort 65 miljoen dollar.

© Foto: DGD/Elise Pirsoul