Didier Reynders tevreden met goedkeuring conclusies raad Buitenlandse Zaken over Democratische Republiek Congo en Grote Meren

Datum: 16 december 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders neemt vandaag deel aan de raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie in Brussel. Hij is tevreden dat de raad de conclusies over de Democratische Republiek Congo (DRC) en de Grote Meren heeft goedgekeurd.
 
De raad neemt daarmee kennis van de belangrijke veranderingen die sinds juli in de DRC plaatshadden. Vooral van het herstel van het staatsgezag in het oosten van het land, van het einde van de opstand van de M23-rebellenbeweging en van het afsluiten van de gesprekken in de Oegandese hoofdstad Kampala.
 
Didier Reynders vindt dat deze veranderingen aan de regio van de Grote Meren een unieke kans bieden om met de steun van de internationale gemeenschap de onderliggende problemen aan te pakken. Want ze zijn de oorzaak van de instabiliteit in de regio. Door die problemen aan te pakken, kan er een einde komen aan het leed van de burgerbevolking .
 
De minister is tevreden dat de raad de oproep van België heeft gevolgd om samenwerkingsprojecten te stimuleren, zowel op regionaal vlak als in de landen zelf. De conclusies bevestigen het belang van een alomvattende en gecoördineerde aanpak door de donorlanden.
 
Didier Reynders herhaalt dat het nodig is om de veiligheidssector voort te hervormen en om voort te bouwen op de resultaten van de twee Europese missies op het vlak van politie (EUPOL) en defensie (EUSEC).
 
De minister moedigt de DRC ook aan om hervormingen voort te zetten om het economische en democratisch bestuur te verbeteren. Daarbij moet aandacht blijven gaan naar verkiezingen en naar de aanbevelingen van de waarnemingsmissie van de Europese Unie.
 
Didier Reynders benadrukt ten slotte dat het voor Burundi belangrijk is om volgens het Arusha-akkoord een open kiesprocedure te hebben voor de verkiezingen van 2015.