België krijgt eervolle vermelding op de World Future Council

Datum: 28 oktober 2013

België kreeg een eervolle vermelding op de World Future Council, georganiseerd in samenwerking met het Bureau voor ontwapeningszaken van de Verenigde Naties (ODA) en de Interparlementaire Unie (IPU) omdat ons land als eerste ter wereld nationale wetgeving heeft aangenomen over het verbod van antipersoonsmijnen in 1995 en vervolgens op clustermunitie in 2006.

Onze wetgevende initiatieven hebben internationale processen geïnspireerd, versterkt en gevormd. Dat heeft geleid tot internationale verdragen die deze wapens verbiedt. Deze prijs erkent de voortrekkersrol van België op het gebied evenals zijn voortdurende actie in de strijd tegen antipersoonsmijnen en clustermunitie. België zal ook het voorzitterschap waarnemen van de 14e Algemene Vergadering van de Staten die partij zijn bij het Verdrag van Ottawa over antipersoonsmijnen. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid werd benoemd tot speciale gezant in juni 2013 voor het Verdrag inzake het verbod van antipersoonsmijnen. Hiermee kan worden bijgedragen aan de wereldwijde inspanningen om het verdrag te bevorderen op diplomatiek niveau in staten die nog niet tot het verdrag zijn toegetreden.

Ons land stond op een lijst van zeven ontwapeningsprogramma’s die waren gepreselecteerd door een jury van experten. De “Gold Award” van zijn kant ging naar de Caraïben en Zuid-Amerika, voor hun kernwapenverdrag. België feliciteert alle deelnemers.