Bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische en Benelux-landen

Datum: 10 oktober 2013

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische en Benelux-landen (3 + 3), bespraken de ministers de top van het Oostelijk Partnerschap die in november in Vilnius zal worden georganiseerd. De ministers willen dat deze top een succes wordt. Zij herhaalden hun inzet voor de ambitieuze agenda van het Oostelijk Partnerschap. Ze bespraken ook actuele Europese onderwerpen, onder meer de toekomst van de Europese Unie en enkele dringende actuele internationale kwesties, zoals Syrië, het Midden-Oosten vredesproces en Egypte.

De ministers ontmoetten ook de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van de Republiek Moldavië, Natalia Gherman. Ze verwelkomden de succesvolle noodzakelijke interne hervormingen die door Moldavië tot nu toe succesvol werden uitgevoerd. Zij drukten ook hun blijvende steun uit voor de inzet van Moldavië voor politieke associatie en economische integratie met de Europese Unie. De ministers bevestigden dat ze bereid zijn om samen Moldavië hierin te steunen.

De ministers herhaalden ook het nut van de bijeenkomst op hoog niveau in de 3 + 3 formaat dat een uitstekende gelegenheid biedt voor een informele gedachtewisseling over kwesties van gemeenschappelijk belang.