De Belgische hulp aan het basisonderwijs. Moet België anders investeren in het Zuiden?

Datum: 14 mei 2013

Op initiatief van Plan België kwamen vandaag 14 mei 2013 in het federaal parlement meer dan 100 politici, beleidsmakers en praktijkwerkers uit verschillende continenten samen, naar aanleiding van de internationale conferentie ‘Basic Education for Change’. Ook H.K.H. Prinses Mathilde was aanwezig. Na een officiële opening door Jean-Pascal Labille, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, werden de deelnemers gevraagd naar de rol die België kan of moet spelen in het versterken van basisonderwijs via ontwikkelingssamenwerking.

H.K.H. Prinses Mathilde en de heer Jean-Pascal Labille, Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking, omgeven door deskundigen uit het Zuiden en de organisatoren van de conferentie 'Basic Education for Change' - Rita Aerts en Dirk Van Maele, voorzitter en directeur van Plan België, Yves Willemot, directeur van UNICEF België en Sven Rooms, directeur programma's bij VVOB. (Copyright Plan / Laurent Poma).

H.K.H. Prinses Mathilde en de heer Jean-Pascal Labille, Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking, omgeven door deskundigen uit het Zuiden en de organisatoren van de conferentie 'Basic Education for Change' - Rita Aerts en Dirk Van Maele, voorzitter en directeur van Plan België, Yves Willemot, directeur van UNICEF België en Sven Rooms, directeur programma's bij VVOB (foto: Plan / Laurent Poma).

De afgelopen 10 jaar heeft de internationale gemeenschap vooruitgang geboekt op het gebied van onderwijs. Meer kinderen, meisjes en jongens, hebben toegang tot onderwijs. De capaciteit van onderwijssystemen om die grote aantallen kinderen kwaliteitsvol onderwijs te bieden moet worden versterkt. Extra middelen zijn nodig om de kinderen voldoende lees- en schrijfvaardigheid te garanderen. Een kans dat geen enkel kind waar ook ter wereld zou mogen ontzegd worden.

Wanneer we de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (2015) willen realiseren, moeten we dit succes nuanceren. Er zijn nog steeds 132 miljoen kinderen die geen toegang tot primair en lager secundair onderwijs hebben. De gelijke kansen in het onderwijs en de kwaliteit ervan zijn verontrustend. Verdere financiering van het onderwijsstelsel is niet gegarandeerd. In de onderwijswereld bestaat de bezorgdheid dat onderwijs in de post-2015-agenda niet de aandacht van de beleidsmakers zal krijgen die het verdient. Een valkuil die absoluut te vermijden valt als we daadwerkelijk vooruitgang willen boeken opdat kinderen in het Zuiden kansen krijgen om hun toekomst te veranderen, die van hun gemeenschap en van hun samenleving.

Wat kan de rol zijn van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in het basisonderwijs in het Zuiden?

Gordon Brown, oud-premier van Groot-Brittannië en UN Special Envoy for Global Education, doet in een videoboodschap een oproep aan de Belgische beleidsmakers: “In de volgende tweeënhalf jaar moet basisonderwijs een absolute prioriteit worden in ontwikkelingssamenwerking. Het kost ongeveer 100 dollar per jaar om een kind in Afrika te onderwijzen. Met een relatief klein bedrag kunnen we dus miljoenen kinderen school laten lopen.”

In opdracht van Plan België voerde Dr. Huib Huyse van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) een studie uit naar het Belgische ontwikkelingsbeleid in het basisonderwijs. Huyse stelt vandaag de voornaamste bevindingen en aanbevelingen uit het rapport voor: “Er zijn genoeg argumenten om meer te investeren in basisonderwijs in het Zuiden. België hoeft zich niet exclusief te focussen op de toegang tot onderwijs – als kleine donor heeft België daartoe onvoldoende financiële slagkracht – maar wel in de kwaliteit van het onderwijs en in gelijke onderwijskansen voor iedereen.”

Dirk Van Maele, Jean-Pascal Labille en prinses Mathilde

Dirk Van Maele, Jean-Pascal Labille en H.K.H. prinses Mathilde
(foto: Plan / Laurent Poma)

Op basis van het rapport en door haar jarenlange ervaring op het terrein, stelt Plan België drie aanbevelingen voor de Belgische hulp aan het basisonderwijs voor:

  • er zouden meer middelen naar het basisonderwijs moeten gaan, zowel wat betreft de budgetten als de modaliteiten (dwz welke soort hulp tot de beste resultaten leidt).
  • de beleidsintenties met betrekking tot EFA (Education for All ) en de MDG’s (Millennium Development Goals ) moeten ernstig genomen worden. Er moet meer geld geïnvesteerd worden in het basisonderwijs - te beginnen met voorschools onderwijs - erkend als de onmisbare basis voor de andere onderwijsniveaus.
  • Zich als 'kleine donor' meer richten op kwaliteit van onderwijs en equity (gelijke kansen van meisjes en jongens, etnische minderheden, mindervaliden, …) die daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn van kinderen, hun gemeenschap en hun samenleving.

Minister Jean-Pascal Labille formuleerde toezeggingen n.a.v. het pleidooi van Plan België en haar partners: “De Belgische Ontwikkelingssamenwerking zal haar werkzaamheden richten op het basisonderwijs en het technisch- en beroepsonderwijs en zal zich richten op gelijke onderwijskansen, de kwaliteit van onderwijs en de relevantie van het leren in zijn acties en financiering van het onderwijs.”

Jean-Pascal Labille
Minister Labille (foto: Plan / Laurent Poma)

Referenties:

Meer weten over Plan België:
www.planbelgie.be/wat-doet-plan/nieuws/conferentie-basisonderwijs-in-het-zuiden-welke-rol-speelt-belgieNo label found for: as_externallink.alttag