Minister Reynders over het geweld in het oosten van Congo

Datum: 12 maart 2013

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is bezorgd over het oplaaiende geweld en de gevechten in het oosten van Congo. Hij wijst erop dat het in de eerste plaats de bevolking is die hieronder lijdt. De lopende besprekingen moeten dan ook dringend tot een snel einde van de opstand leiden, zodat de rechtsstaat en de stabiliteit in Kivu worden hersteld.

De minister hoopt dat de speciale gezant, die door de secretaris-generaal van de VN de komende dagen wordt aangewezen - in overeenstemming met het akkoord van Addis Abeba - zo snel mogelijk met zijn werk kan beginnen. Zo kan de dialoog tussen de hoofdrolspelers in de regio worden bevorderd en kan een duurzame oplossing voor de instabiliteit worden gevonden. De minister herinnert aan de Belgische steun aan dit initiatief.

Didier Reynders hoopt dat de technische aspecten van de versterkte Brigade binnen MONUSCO binnenkort zullen worden uitgeklaard, zodat de stabilisering kan worden ondersteund.

Bovenop deze noodzakelijke beveiliging moet de geplande nationale dialoog in de Democratische Republiek Congo bijdragen tot een politieke oplossing om de rechtsstaat in het oosten te herstellen.