Paul Magnette ontmoet de Directeur-generaal van de FAO José Graziano da Silva

Datum: 11 oktober 2012

Vandaag had minister Paul Magnette een ontmoeting met de directeur-generaal van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), de heer José Graziano da Silva. De organisatie speelt op internationaal vlak een leidersrol in de strijd tegen honger en armoede. De FAO is een van de 20 partnerorganisaties van de Belgische multilaterale samenwerking. Ons land is de derde donor voor wat humanitaire projecten betreft en de achtste donor in het algemeen. In 2012 bedraagt de bijdrage van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking meer dan 15 miljoen euro.

Het mandaat van de FAO bestaat erin de levensstandaard op te trekken door maatregelen te nemen tegen ondervoeding, de landbouwproductiviteit te verhogen en de levenskwaliteit van de bevolking op het platteland te verhogen. De organisatie fungeert ook als kenniscentrum en biedt technische bijstand door het verstrekken van expertise op het vlak van duurzame landbouw en voedselzekerheid aan haar leden.

Minister Magnette feliciteerde de heer da Silva voor zijn benoeming tot directeur-generaal in januari van dit jaar. Hij verzekerde hem dat België belang zal blijven hechten aan de multilaterale samenwerking en dat ons land de FAO verder zal blijven steunen in haar strijd tegen cyclische voedselcrisissen en voor de uitroeiing van honger en ondervoeding.