Minister Reynders over de 10de Europese en Werelddag tegen de doodstraf

Datum: 09 oktober 2012

Ter gelegenheid van de 10de Europese en Werelddag tegen de doodstraf stelt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders vast dat sinds 2002 belangrijke vooruitgang werd geboekt: 21 landen hebben de doodstraf afgeschaft voor alle misdrijven, terwijl het aantal landen dat nog effectief de doodstraf uitvoert met meer dan een derde verminderde. Maar het feit dat een paar landen executies hernamen, toont aan dat de strijd tegen de volledige afschaffing van de doodstraf nog niet gewonnen is.
 
Daarom België blijft zich, samen met de EU, op verschillende fronten inzetten voor de strijd tegen de doodstraf. De doodstraf is een onaanvaardbare aantasting van de menselijke waardigheid en is een wrede, onmenselijke en vernederende straf.
 
België streeft, samen met de EU, naar de volledige afschaffing van de doodstraf. Ons land roept ook op tot een vermindering van het aantal effectieve executies in de landen waar de doodstraf nog wordt voltrokken en dringt erop aan dat - als zij wordt voltrokken - dit gebeurt met inachtneming van de bestaande internationale minimumstandaarden en met maximale transparantie.
 
Minister Reynders benadrukt ook dat België zal blijven ijveren - als lid van de “Groep van Vrienden van het Tweede Facultatief Protocol” - voor de ratificatie van het Tweede Facultatief Protocol bij het International Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten dat voorziet in de afschaffing van de doodstraf. Ten slotte kijkt België uit naar het driejaarlijkse treffen van de tegenstanders van de doodstraf die elkaar in 2013 in Madrid zullen ontmoeten ter gelegenheid van het vijfde Wereldcongres tegen de Doodstraf.