Paul Magnette op de Algemene Vergadering van de VN: Sahel, ontmoeting met Ban Ki-moon en medeorganisator evenement over minst ontwikkelde landen

Datum: 26 september 2012

Vandaag heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette in New York op de Algemene Vergadering van de VN deelgenomen aan een hoogstaande bijeenkomst over de Sahel, had hij samen met de Premier en minister van Buitenlandse Zaken een ontmoeting met VN-Secretaris-generaal Ban Ki-Moon en heeft hij het evenement over de minst ontwikkelde landen mee voorgezeten.

High Level Meeting "Integrated Strategy for the Sahel"

Achttien miljoen mensen, waarvan een miljoen kinderen, lijden momenteel in de Sahel aan extreme ondervoeding. Op een druk bijgewoonde vergadering met 60 staatsleiders, waaronder de Franse President François Hollande,& Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, Voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy, leden van de Veiligheidsraad, humanitaire agentschappen en internationale donoren was het de ambitie om tot een geïntegreerde strategie voor de Sahelregio te komen. VN-Secretaris-generaal Ban Ki-moon modereerde de vergadering en opende de zitting met woorden van lof voor de aanwezigheid en het engagement van de vele regeringsleiders. 

De Voorzitter van de Afrikaanse Unie pleitte voor een geïntegreerde strategie, die zowel humanitaire als veiligheidsaspecten en aspecten van goed bestuur, ontwikkeling en mensenrechten omvat. Een visie die door velen nadien gedeeld werd. Herman Van Rompuy veroordeelde de conflicten die tot humanitaire crisissen leiden. Hij pleitte voor een globale strategie, waarin Europa met verschillende partnerschappen als motor voor de ontwikkelingsstrategie kan fungeren. Hij gaf ook aan dat de EU bereid is om op basis van een evaluatie van de situatie in Mali de ontwikkelingssamenwerking met dit land terug op te starten. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette gaf dat vorige week in een gesprek met de Malinese minister van Ontwikkelingssamenwerking Tieman Coulibaly ook al aan.  

Noodzakelijke maatregelen

De landen in de Sahel kampen zo goed als allemaal in meer of mindere mate met een gebrek aan capaciteit op politioneel, wetgevend en militair vlak en ook de sociale dienstverlening moet verbeterd worden. Op nationaal niveau moet dan ook ingezet worden op capacity-building en het versterken van goed bestuur.

Daarnaast moeten ook de regionale samenwerkingsverbanden versterkt worden. Geen enkele organisatie bestrijkt de hele Sahelregio en ook de VN-aanwezigheid is versnipperd. Daarom moet er werk gemaakt worden van een geïntegreerde strategie met sterke regionale samenwerkingen.

Ten derde moet de sociaal-economische situatie verbeterd worden. Gebrekkige economische ontwikkeling, sociale exclusie en droogtes leiden tot radicalisering en daar kunnen economische perspectieven een antwoord op bieden.

België is via zijn ontwikkelingssamenwerking al duidelijk aanwezig in de regio. Mali, Niger en Algerije zijn drie van onze partnerlanden. En minister Magnette maakte ook al extra enveloppes vrij om snel te kunnen reageren op de humanitaire noden in de Sahelregio.

Bilaterale ontmoeting met Ban Ki-moon

Paul Magnette had samen met Premier Elio Di Rupo en Didier Reynders een bilaterale ontmoeting met VN-Secretaris-generaal Ban Ki-moon. De ontwikkelingsminister benadrukte de nood aan een duidelijke post-2015 ontwikkelingsagenda. Daarin moet convergentie volgens minister Magnette centraal staan. Convergentie tussen de MDG’s (millenniumdoelstellingen) en SDG’s (duurzaamheidsdoelstellingen) en convergentie met de vooropgestelde prioriteiten van duurzame energie voor iedereen (een initiatief dat in Rio door de VN-Secretaris-generaal gelanceerd, en door België ondersteund werd) en opleiding (Ban Ki-moon lanceert op deze Algemene Vergadering zijn initiatief rond ‘Education First’).

Minst Ontwikkelde Landen

België was vandaag ook samen met Nepal en Turkije medeorganisator van een vergadering over de minst ontwikkelde landen (MOLs). Panelleden waren o.a. de Eerste Minister van Nepal, EU-commissaris Andris Piebalgs, een vertegenwoordiger van de Wereldbank en Mevr. Amina Mohammed, de speciaal adviseur aan VN-Secretaris-generaal waarmee minister Magnette eerder al een bilaterale ontmoeting over dit onderwerp had. Tien van onze partnerlanden zijn MOLs en België heeft dan ook een internationaal erkende expertise opgebouwd. Na het actieprogramma voor de MOLs dat zo’n zestien maanden geleden in Istanbul werd goedgekeurd en na de bevestiging in Rio dat ontwikkeling duurzaam moet zijn, moet er nu nagedacht worden over de post-2015 ontwikkelingsagenda. Paul Magnette: “De MOLs hebben veel te winnen bij duurzame ontwikkeling, met een groene economie en groene energie. Elk land zal een plan moeten ontwikkeling gebaseerd op de drie pijlers van ontwikkeling (sociaal, economie en milieu). Mensenrechten moeten daarbij het basisuitgangspunt blijven vormen, in het bijzonder ook de vrouwenrechten omdat zij de sleutel zijn tot een inclusieve, duurzame en menselijke ontwikkeling.”