Algemene Vergadering van de VN: bilaterale vergaderingen van Paul Magnette

Datum: 25 september 2012

In de marge van de Algemene Vergadering van de VN heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette vandaag verschillende bilaterale vergadering gehad. Hij ontmoette o.a. de Ontwikkelingsminister van Mozambique over de nieuwe gemengde commissie, de Voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) over o.a. de toestand in Syrië en de Sahel en de Uitvoerend Directeur van UN Women, Michèle Bachelet.

Mozambique

De Belgische ontwikkelingsminister had vandaag een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking van Mozambique Oldemiro Marques Baloi. De gemengde commissie met Mozambique loopt eind 2012 af. België steunt er vooral projecten in de gezondheidssector, de landbouwsector en hernieuwbare energie. Het huidig indicatief samenwerkingsprogramma bedraagt 48 miljoen EUR voor de afgelopen vier jaar en zou voor de volgende vijf jaar 65 miljoen EUR moeten bedragen. Paul Magnette wenst voor het volgende samenwerkingsprogramma dezelfde sectoren als prioriteit te behouden, weliswaar met enkele nieuwe accenten. Minister Magnette: “Naast het essentiële belang van toegang tot energie voor iedereen, moet ook de economische ontwikkeling via hernieuwbare energie ondersteund worden.”

International Committee of the Red Cross

De Belgische ontwikkelingsminister had een lang onderhoud met de voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), de heer Peter Maurer. De samenwerking tussen ons land en het ICRC is constructief en open. Paul Magnette bevestigde dat het ICRC op de concrete en actieve steun van België mag blijven rekenen.

Met betrekking tot de situatie in Syrië waren beide heren het met elkaar eens dat het absoluut noodzakelijk is om het politieke en humanitaire luik duidelijk van elkaar te scheiden. Humanitaire hulp mag niet geïnstrumentaliseerd worden om het conflict op te lossen. Er moet dan ook maximale druk uitgeoefend worden op de bij het conflict betrokken partijen opdat het ICRC haar werk op het terrein kan verder zetten, en de vicieuze cirkel verbroken kan worden.

Met betrekking tot de situatie in de Sahel, waar de regio te kampen heeft met wat de ergste crisis uit haar geschiedenis is, informeerde minister Magnette zijn gesprekspartner dat hij van plan is een ad hoc financieel kader uit te werken, dat het moet mogelijk maken om nog sneller in te spelen op de noden van de regio.

Peter Maurer bedankte ons land voor de inspanning dat het op het vlak van humanitaire hulp in beide regio’s biedt (België maakte inderdaad recent bijkomende enveloppen vrij van 2.000.000 EUR voor humanitaire noodhulp in Syrië en van 2.000.000 EUR voor noodhulp in de Sahelregio).

UN WOMEN

Tot slot had minister Magnette ook een vergadering met Uitvoerend Directeur van UN Women Michèle Bachelet. UN Women fusioneert 4 voorgaande VN-genderagentschappen (OSAGI, DAW, UNIFEM en INSTRAW). Het streeft vijf doelstellingen na: eliminatie van de discriminatie van vrouwen, ‘empowerment’ van vrouwen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, betrokkenheid van vrouwen in de processen rond vrede en veiligheid en gendermainstreaming binnen het VN-systeem. In januari van volgend jaar zal België lid worden van de Uitvoerende Raad. De ontmoeting bood dan ook de gelegenheid om daarover van gedachten te wisselen. Paul Magnette: “Gender is en blijft in de nieuwe wetgeving rond de Belgische Internationale Samenwerking een prioriteit en transversaal thema. Het is te betreuren dat de rechten van vrouwen, voornamelijk in tijden van conflict, onder druk komen te staan. Daarom werd een substantiële verhoging in de vrijwillige bijdrage aan UN Women aan de regering voorgelegd.”