Algemene Vergadering van de VN buigt zich over de post-2015 ontwikkelingsagenda

Datum: 25 september 2012

Op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette vandaag deelgenomen aan een high level event over de post-2015 ontwikkelingsagenda. In 2015 lopen de millenniumdoelstellingen (MDG’s) namelijk af en er dient dan ook werk gemaakt te worden van een ontwikkelingsagenda en -objectieven voor na die datum. In navolging van de beslissingen op de Rio+20-Top en de definiëren van sustainable development goals (SDG’s) zou België graag één set doelstellingen willen uitwerken die op een mondiale schaal de duurzaamheid van onze planeet nastreeft. De vergadering was in dat opzicht een eerste open dialoog tussen het high level panel, met o.a. Helen Clark van het UNDP, speciaal adviseur aan de VN-Secretaris-generaal Amina Mohammed, de Japanse Eerste Minister, Europees Ontwikkelingscommissaris Andris Piebalgs, de vicevoorzitter van de Wereldbank en een breed publiek van stakeholders en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld.

De acht MDG’s, opgebouwd rond een aantal fundamentele waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit, tolerantie, respect voor de natuur en gedeelde verantwoordelijkheid, hebben bij het ruime publiek grote aanhang verworven. Ze hebben hun nut en waarde bewezen en minister Magnette pleit er dan ook voor om in dezelfde lijn verder te werken en de Millenniumverklaring als basisfundament te blijven gebruiken. Het nieuwe regime moet volgens hem wel meer aandacht hebben voor een aantal aspecten zoals sociale bescherming en het milieu. Paul Magnette: "Zonder economische groei, duurzame ontwikkeling en sociale vooruitgang kan er geen vrede of veiligheid zijn. In Rio werden een aantal ontbrekende elementen geïdentificeerd, o.a. degelijke jobs, sociale bescherming, milieuduurzaamheid en toegang tot energie, die opgenomen moeten worden in de post-2015 ontwikkelingsagenda."

De Belgische ontwikkelingsminister hamerde ook op het belang rekening te houden met de specifieke kwetsbaarheden van de minst ontwikkelde landen in het denkwerk rond de post-2015 ontwikkelingsagenda.