België ondertekent Verdrag Raad van Europa over geweld tegen vrouwen

Datum: 11 september 2012

Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders ondertekende vandaag ter gelegenheid van een werkbezoek aan de Raad van Europa in Straatsburg het Verdrag over de preventie van en de strijd tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, kortweg CAHVIO.  Dit stond ook expliciet vermeld in het Regeerakkoord. Het Verdrag spoort de Europese Staten onder meer aan om een globaal, geconcerteerd en geïntegreerd beleid te ontwikkelen om een effectief antwoord te bieden op deze vormen van geweld. Het omvat onder andere maatregelen op gebied van preventie en vervolging, maar streeft ook een betere begeleiding van het slachtoffer na.
 
Minister Reynders, die samen met Minister van Justitie Annemie Turtelboom instaat voor de ondertekening, verheugt zich samen met haar over deze goedkeuring. Beide Ministers leggen het belang ervan uit: “Dit recente verdrag van de Raad van Europa is het eerste juridisch dwingende instrument dat voorziet in een geheel van maatregelen in dit domein. De snelle ondertekening door België weerspiegelt het belang dat zowel de federale als de gefedereerde bevoegde autoriteiten aan deze thematiek hechten”.
 
Minister Turtelboom vult verder aan:“België heeft zelfs al een groot deel van het Verdrag opgenomen in de Belgische beleidsmaatregelen. Zo hebben we dit jaar nog een nieuwe wet betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld aangenomen. De ondertekening van dit Verdrag is dan ook een volgende logische stap.” Met deze ondertekening voert de regering ook een engagement uit dat in het 'Nationaal Actieplan Partnergeweld en andere vormen van familiaal geweld' staat. “Het Verdrag zal een leidraad zijn in de volgende stappen die we ondernemen betreffende deze problematiek”, concludeert Minister Turtelboom.