Minister Reynders over de onderhandelingen in NY over een Arms Trade Treaty

Datum: 30 juli 2012

Net zoals VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon betreurt vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders dat de onderhandelaars in New York er ondanks hun inspanningen niet in geslaagd zijn om tot overeenstemming te komen over het Arms Trade Treaty. De minister is wel tevreden dat alle VN-lidstaten hebben deelgenomen aan het diplomatieke overleg. Het is noodzakelijk dat de grote wapenproducerende en –exporterende landen zich scharen achter een Arms Trade Treaty opdat het efficiënt zou zijn.
 
Minister Reynders is tevreden dat voor het eerst een ontwerpverdragstekst werd opgesteld. Deze ontwerpverdragstekst bevat verschillende positieve elementen. Zo vallen vrijwel alle types van conventionele wapens en alle types van wapentransacties onder het toepassingsgebied. Bovendien bevatten de exportcriteria evaluaties van de mensenrechtensituatie en wordt de transparantie in de wapenhandel verhoogd.
 
Samen met zijn EU-partners heeft België een actieve en constructieve rol gespeeld tijdens de onderhandelingen om een ambitieus en vergaand akkoord te kunnen sluiten.

De minister zal samen met de EU-partners en andere gelijkgezinde landen de kansen voor dit verdrag gaaf proberen te houden. Hij wenst dat de onderhandelingen zo snel mogelijk worden hervat op basis van de ontwerpverdragstekst. Hij roept alle landen op om flexibiliteit te tonen bij de discussiepunten.